Litteracitet Archive

Invention literacy…men kom igen nu

  Jag noterade på LinkedIn att delar av nätverket hade stöttat Makey Makeys senaste produkt Makey Makey GO på Kickstarter. Självklart kastade jag mig in och stöttade dem jag med. Det är något med Makey Makey-plattan som ger lärare och elever en känsla av att ta kontroll över datorn, oavsett om man lekande lätt bygget ett fruktpianon eller mer avancerade övervakningssystem, så […]

Read More…

Om litteracitet, kreativitet och att våga lyckas

Så här har vi alltid gjort!   Så där kan man väl inte göra?!   Det där är omöjligt!   Ni kommer att misslyckas… Jag återkommer ofta till ett samtal som jag hade med Emil Jansson (@emiljansson) där vi diskuterade mod och idén om att våga lyckas. Det finns så många hinder, och inte bara yttre […]

Read More…

Bonnie Stewart och Sara Mörtsell om MOOCs och litteracitet

 DIGITAL LITTERACITET – EN NY KUNSKAPSKULTUR? Är skolan redo för en anpassning till förändrade roller, förändrade mål och en förändrad syn på hur utbildning kan gå till? Är det ens möjligt utan att vi utmanar vår syn på vad kunskap är? Är du redo att lyfta samtalet från IT-verktyg till digital litteracitet? Detta är ett […]

Read More…

Narrativa världar

Här är en skiss på olika enheter och uttryck som man kan använda när man skapar sin värld för transmedialt berättande och ARGs i skolan, och jag får se om jag tar fram en skiss för varje kännetecken inom ARG. Sex kännetecken (fritt översatt från Jane McGonigal): Transmedialt: ledtrådar, berättelser och uppdrag delas ut med […]

Read More…