Author Archive

Den kognitiva dissonansen efter Almedalsveckan 2019

Kognitiv dissonans är en (obehaglig) känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Teorin om kognitiv dissonans är att människan har en drift att minska sin dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans Almedalsveckan har alltid levererat insikter, kontakter och lärande för mig. Jag uppskattar att närvara, nätverka, föreläsa, lyssna, lära, häpnas, och irriteras. […]

Read More…

Tristan Harris om degraderingen av människan

Tristan Harris says tech is “downgrading” humanity — but we can fix it I en mycket lyssningsvärd podcast intervjuar Kara Swisher etikevangelisten Tristan Harris på kanalen Recode Decode, och där återfinns även en transkriptionen av hela samtalet. Tristan Harris är en av frontfigurerna i rörelsen Time well spent via nonprofit organisationen Center for Humane tech […]

Read More…

Från ord till handling på SETT-mässan 2019

– En modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar i form av artificiell intelligens, automatisering med digitala assistenter i våra hem samt digitala klyftor där vissa grupper saknar digital kompetens och förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande på nätet. Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, presenterar deras mötesplats […]

Read More…

Forskning om makerspace för yngre barn

Häromdagen presenterade professor Jackie Marsh (University of Sheffield) sin forskning under rubriken Makerspaces in the early years: Opportunities (and challenges) for developing characteristics of effective learning. Hon blev inbjuden av Göteborgs Universitet för att redogöra för forskningsprojektet MakEY som kör fram till sommaren 2019. Föreläsningen In this presentation, Jackie will draw on research conducted as […]

Read More…

Snart öppnas det ett makerspace i Sundbyberg Stad

I april drar jag upp mina bopålar från Väsby Makerspace och flyttar mig lite söderut. Sundbyberg Stad skall bygga ett makerspace och science center, med arbetsnamnet KVASAR, och jag har fått förtroendet att bistå staden med tankar och inspel. En kvasar är en extremt ljusstark och aktiv galaxkärna. Nu tar Förskolorna i Sundbyberg ett steg […]

Read More…

Projects, Passion, Peers & Play

Del 1: De tre dimensionerna i lärlabb och makerspacesDel 2: Projects, Passion, Peers & Play Läsningen av Lifelong Kindergarten fortsätter, och jag har nu det sista kapitlet kvar, “Creative Society” – och idéerna fullkomligt poppar som popcorn i huvudet. Det är intressant och roligt för någon som mig att få ta del av så många […]

Read More…

De tre dimensionerna i lärlabb och makerspaces

Del 1: De tre dimensionerna i lärlabb och makerspacesDel 2: Projects, Passion, Peers & Play Just nu borrar jag i principer för det informella lärandet samt jagar inspiration och uppslag för lärandemodeller från Mitchel Resnicks Lifelong Kindergarten och Peter Gärdenfors Lusten att förstå. Det är två böcker som dels beskriver vikten av att leka; leka […]

Read More…

Från ord till handling – en modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar

Nästa vecka är Väsby Makerspace och Per Falk inbjuden till Center för Skolutveckling i Göteborg och skall prata om vårt makerspace, samarbetet med Stockholms universitet och hur vi jobbar med alla våra huvudmän. Mycket spännande och hedrande! Extra roligt efter att ha deltagit i både Förskoleakademin och Alumnevent, tillsamman med och på Stockholms Universitet, där vi […]

Read More…

Konferenser med tema makerspace som demokrativerkstad

Frågorna, nätverkandet och arbetet fortsätter med digitalkompetens för medborgaren. , designen av nya mötesplatser och hur en demokrativerkstad skulle kunna se ut. Under hösten får jag chansen att prata om vårt utvecklingsarbete i Väsby, vikten av att bygga idéslussar i förvaltningen och mellan kontoren samt utmaningen när vi designar platser som inbjuder till ett livslångt […]

Read More…

Digital kompetens – en demokratifråga!

Internetdagarna den 20 november Den 20 november kommer jag föreläsa och sitta i en panel på Internetdagarna för att prata om Digital kompetens – en demokratifråga! På temat Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter kommer Rebecca Eriksson, Josefin Andersson, Terese Raymond och jag komma med exempel, möjligheter och nya utmaningar för samhället. Jag kommer att […]

Read More…