Author Archive

De tre dimensionerna i lärlabb och makerspaces

Del 1: De tre dimensionerna i lärlabb och makerspacesDel 2: Projects, Passion, Peers & Play Just nu borrar jag i principer för det informella lärandet samt jagar inspiration och uppslag för lärandemodeller från Mitchel Resnicks Lifelong Kindergarten och Peter Gärdenfors Lusten att förstå. Det är två böcker som dels beskriver vikten av att leka; leka […]

Read More…

Från ord till handling – en modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar

Nästa vecka är Väsby Makerspace och Per Falk inbjuden till Center för Skolutveckling i Göteborg och skall prata om vårt makerspace, samarbetet med Stockholms universitet och hur vi jobbar med alla våra huvudmän. Mycket spännande och hedrande! Extra roligt efter att ha deltagit i både Förskoleakademin och Alumnevent, tillsamman med och på Stockholms Universitet, där vi […]

Read More…

Konferenser med tema makerspace som demokrativerkstad

Frågorna, nätverkandet och arbetet fortsätter med digitalkompetens för medborgaren. , designen av nya mötesplatser och hur en demokrativerkstad skulle kunna se ut. Under hösten får jag chansen att prata om vårt utvecklingsarbete i Väsby, vikten av att bygga idéslussar i förvaltningen och mellan kontoren samt utmaningen när vi designar platser som inbjuder till ett livslångt […]

Read More…

Digital kompetens – en demokratifråga!

Internetdagarna den 20 november Den 20 november kommer jag föreläsa och sitta i en panel på Internetdagarna för att prata om Digital kompetens – en demokratifråga! På temat Digital strategi i praktiken – mötesplatser, tillgänglighet, samverkan och synergieffekter kommer Rebecca Eriksson, Josefin Andersson, Terese Raymond och jag komma med exempel, möjligheter och nya utmaningar för samhället. Jag kommer att […]

Read More…

Vi lever i en paradox. Några tankar inför Almedalen 2018

Inför Almedalen Inför nästa veckas panelsamtal i Almedalen läser jag in mig på lite material som ligger i skärningspunkten lärande, demokrati och digitalisering. Det är en mix av filosofer, trendspaningar och ett gemensamt drag som jag vill lyfta fram – paradoxen. Nationell digitaliseringsstrategi för skolan Ett dokument som jag ofta återkommer till är den Nationella Digitaliseringsstrategin för […]

Read More…

Makerspace som demokrativerkstad

Behövs nya arbetssätt och visioner? Jag får en del frågor på temat; vad har du för vision med utbildning och bildning i Sverige och Väsby idag? Hur ser du på ett livslångt lärande för samhällets alla aktörer inom digitalisering och digital kompetens? Vilka synergier kan vi som kommun/huvudman/organisation hitta och designa för när vi bygger […]

Read More…

Adjunkt på förskollärarutbildningen

Från och med våren 2018 kommer jag att vara adjunkt på kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation på Stockholms Universitet och förskollärarutbildningen. Universitetet och Väsby Makerspace skrev ett samarbetsavtal förra året och nu önskar BUV – Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen utöka samarbetet. Det är inget omfattande uppdrag direkt, ett litet litteraturseminarium bara, men jag […]

Read More…

Spretiga och otuggade tankar efter Internetdagarna 2017

Internetdagarna 2017 var en succé, för mig. Inte för att alla spår och alla keynotes höll samma höga nivå och standard, men för att helheten och mixen är så fantastiskt omvälvande, omtumlande och lärorik. Människorna och minglet är alltid lika givande och den kognitiva baksmällan lika tung. Här kommer några rhizomatiskt spretiga och aggressiva tanketrådar som […]

Read More…

Vad jag läser just nu om makerspace

I samband med att jag skriver en slutrapport om skolprojektet Ett Lärande Väsby och delprojektet Den Digitala Lärmiljön skannar jag av lite olika rapporter för att se vilka parallella processer som pågår i världen. Här är ett urval: Made in China: Makerspaces and the search for mass innovation http://www.nesta.org.uk/publications/made-china-makerspaces-and-search-mass-innovation En intressant publikation som bland annat […]

Read More…

Makerkultur på förskollärarprogrammet och det omöjliga

I veckan föreläste jag på Universitetet och förskollärarprogrammet termin 4. Inför ett hundratal åhörare pratade jag om makerkultur, digitalisering, språk och paradigmskiften. Ett samarbete som Upplands Väsby kommun och Stockholms Universitet har. Dessutom hade jag med mig kollegan och makerpedagogen Amanda Edin med en box av material och verktyg som vi arbetar med just nu. Samarbetet […]

Read More…