Adoptera en Wikipedia-artikel

Läsare av min blogg vet sedan tidigare att jag brinner för det fria uppslagsverket Wikipedia. Det här året ville jag testa idén och sprida den ut i klassrummet och ut på skolan, och det tänker jag göra via min Adoptionsbyrå! Wikipedia har som ambition att samla all världens kunskap, och då känner jag som representant för skolan att jag måste hjälpa till. Särskilt då mina elever är flitiga användare av uppslagsverket!

Eleverna skall under det här läsåret adoptera och bevaka en artikel på Wikipedia. En artikel som de anser vara värd att skapa eller bevara.
Finns artikeln du vill skriva om redan? Om inte, varför?
Får man skriva om ämnet på Wikipedia? Om inte, varför?
Om artikeln finns, vad står det? Verkar den sanningsenlig? Vad kan man förbättra?
Vilka källor kan man använda?
Vilka är där och skriver?
Finns det någon diskussion?
etc etc…
Här finns det så många frågor som jag anser vara viktiga att ta upp och diskutera.
Klassen kommer nu att adoptera 28 artiklar, de har redan gjort sina val och de kommer att dokumentera sin resa på Projekt Stagnelius. Här skall det diskuteras, reflekteras och framför allt talas om Wikipedia och kunskap. Det får bli vårt bidrag i tävlingen Webbstjärnan. Jag kommer själv att ta tag i artikeln om författaren Stagnelius och jag har även intresserat Kristina Alexandersson för projektet. Vill du också haka på?
Men visst känns det som skolan borde erövra arenan Wikipedia? Kan vi inte försöka ersätta delar av läromedelsbudgeten med Wikipedia? Och dessutom skulle man kanske kunna ha det som ett lönekriterium för en lärare, som en upphottad och modern PIM-kurs. Ett lönekriterium för en modern skola och modig pedagogik.
”Vilka artiklar har du redigerat det här läsåret?” frågade rektorn.
” Ja, kan du tänka dig. Det fanns faktiskt ingen artikel om vår skola! Dessutom tog jag och klassen tag i några av faktafelen i artikeln om demokrati i samband med vårt geografiprojekt. Otroligt mäktig känsla att redigera Wikipedia tillsammans så där.”
”Mmmmm….jag förstår det! Du är verkligen värd den här löneökningen på 2000 kr!”
Känn på den!
Share