Söndagstankar och skisser


Marshall McLuhan är ju en känd mediateoretiker, ofta citerad och var han som bl a myntade begreppet ”The medium is the message.”

Hur som, han lanserade en modell för att analysera effekterna av teknologier och medier såsom radio, tv och bilen. Men modellen är rätt intressant just för sin enkelhet där man kan stoppa i fenomen som man önskar diskutera och på så sätt få fatt i effekter i samhället eller i sin organisation.

Tetrad of Media Effects från Wikipedia


Tetraden har fyra fält

What does the medium enhance?
What does the medium make obsolete?
What does the medium retrieve that had been obsolesced earlier?
What does the medium reverse or flip into when pushed to extremes?

T ex. radion
Förstärker – Den förstärker nyheter och musik via ljud.
Föråldrar – Radion minskar behoven av de tryckta ordet och det visuella. Återhämtar – Radio lyftar fram retoriken och de talade ordet.
Omvänder/Flip/Backar – Radion får problem när reklamen tar över eller poddarna kommer.

Till exemplet om Generativ AI

Så utifrån detta hur kan vi förstå Generativ AI? Mja, på väldigt kort tid så har GenAI utmanat idén om hur text, bild, ljud och film ska skapas och vad som är äkta. Tankar om kreativitet och hur kunskap blir till samt värdet av vissa processer och yrken är omdebatterat.

…och det är här man kan dra nytta av McLuhans Tetrad.Förstärker
– Kreativiteten kommer att öka hos vissa, då många redan är duktiga inom ett fält kan de förverkliga och möjliggöra mer genom ett flertal andra uttryck. Tänk en illustratör som kan automatisera sina processer eller kanske få text till sina illustrationer för en serietidning
– Redan idag så ser vi hur tjänstepersoner nyttjar olika verktyg, oftast utan riktlinjer i dagsläget, för att spara tid. Genom snabba analyser från en pdf eller generera bilder utifrån ett specifikt behov

Återhämtar
– Människa och maskin i symbios skapar ”kentaurer” och en ny sorts genier kommer fram.
– Hantverkets renässans. I en tid av ofattbart överflöd av billig syntetisk media lär felstavningen och blyertsteckningen skapa autenticitet och efterlängtad äkthet.

Föråldrar
– Att navigera i ett hav av syntetisk media kommer vara omöjligt varpå ”att googla” blir föråldrat och kräver olika typer av ai-agenter eller e-butlers som hjälper en
– Enklare tankearbete som att maila och messa, boka möten och göra enkla analyser kommer försvinna och prioriteras bort då det går att automatisera.

Omvändning/Flip/Backar
– En kognitiv lättja kommer breda ut sig hos vissa med efterföljande dekadens. Tänk bara ❤️ vs ”Det här blir kul!”
– Tilliten till media kommer att utmanas varpå delar av samhället väljer att sluta upp kring bibliotek, traditionell media och andra inte

“…as James Joyce said of these man-made environments, when invisible they are invincible.’ To free ourselves from the invincible effects of our own programs of organized activity, it is necessary that we inspect the ignorance systematically engendered by our applied knowledge.”

—Marshall McLuhan, 1960
Share