Bokmässan 2023. Ipaden är död – länge leve den digitala kompetensen

Tiden är förbi när en iPad räcker som argument för ‘adekvat digital kompetens’ i förskolan. Barnen växer upp med robotar och artificiell intelligens samtidigt som vi utmanas med skärmtidsfrågan. Så hur gör vi?

Dags för ”hög grad av digital kompetens men låg grad av skärmtid.” Sundbybergs kommunala förskolor bygger och designar förskolemiljöer som främjar förundran, problemlösning och digital kompetens som ger alla barn lika möjligheter att utforska teknik, naturvetenskap och kodning. Tillgängliga lärmiljöer där estetik, hållbarhet och teknik samspelar med en tvärdisciplinär approach till skapande.

Föreläsare: Per Falk, utvecklingsledare i Sundbyberg, och förskolorna erhöll kvalitetspriset ”Guldtrappan” 2022 för sitt digitaliseringsarbete. Han erhöll även Guldäpplets Särskilda Jurypris 2023 för arbetet med barns undran, lärande, trygghet – och röster i världen.

Share