Om

”Felet” med skolan kan inte vara att den inte förändras i samma takt och på samma sätt som resten av samhället. Tvärtom är skolans relativa oföränderlighet en tillgång. Den ger visst andrum och möjlighet till reflektion. Men bara under en förutsättning: att alla som har tilldelats eller tagit på sig lärarrollen själva hänger med i det som händer i världen, och strävar efter att relatera det till de grundläggande färdigheter och kunskaper som skolan framför allt måste förmedla. Det gäller alltså att vara väldigt klar över vad det är i det gamla och beprövade, som verkligen är värdefullt och hur detta kan användas för att ge sammanhang åt det som är nytt.

Ur Digitalis Filosofi
Per Falk

Om mig

Per Falk heter jag och jag jobbar som utvecklingsledare på Barn och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg, är processledare på Kvasar Makerspace – samt undervisar på förskollärarprogrammet på Stockholms Universitet.

Jag jobbar med att skapa fysiska och virtuella miljöer för lärande, kompetensutveckling och fortbildning, det kan vara allt från inkubatorer, workshops och knytkonferenser till digitala lärmiljöer och spel. Men något som alltid måste till är viljan till förändring och att öppna sinnet för lärande, det här gäller alla som valt att agera inom skolans väggar. En vilja att lära sig och att dela med sig.

Makerspace och kreativa verkstäder

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö för skapande. Där kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår.

En av de bärande tankarna bakom makerspace är att erbjuda en miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer – och utveckling av ny praktik. Det kan vara ny design av lärmiljöer, nya angreppssätt på gamla problem eller hur man kan t ex blanda estetiska lärprocesser med nya digitala verktyg.

Men för mig finns det fler vinster och dimensioner med dessa mötesplatser än att bara vara en verkstad för IT-slöjd.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (pdf)

Vilket gör Kvasar Makerspace till en demokrativerkstad då vi snickrar kunskaper, färdigheter, förståelse och motivation för att skapa sammanhang och förståelse för samhället via it som material, källkritiskt förhållningssätt till algoritmer och en filosofisk approach till den uppkopplade och nätverkande människan.

Bok:

Antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö, Gleerups. (Dunkels, Elza & Lindgren, Simon (red.) (2014)

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Tidningsartiklar och intervjuer:

Koleriska koltrastar och bananpianon – Vi i Väsby 2015-09-15

Han tog TeachMeet till Sverige – Lärarnas Nyheter 2014-04-16

Lärarrummet – Reportage i UR 2012

Det lärande barnet – Föräldrar och barn 2013-3

Edcamp – en knytkonferens för lärare – Handels och Ekonomi 2-2012

Tio tankar om barn – RadioWOW! 2012-12-16

Europas första Edcamp – Lärarnas Nyheter 2011-10-31

En bur för skolutveckling – Lärarnas Nyheter 2011-10-25