”Felet” med skolan kan inte vara att den inte förändras i samma takt och på samma sätt som resten av samhället. Tvärtom är skolans relativa oföränderlighet en tillgång. Den ger visst andrum och möjlighet till reflektion. Men bara under en förutsättning: att alla som har tilldelats eller tagit på sig lärarrollen själva hänger med i det som händer i världen, och strävar efter att relatera det till de grundläggande färdigheter och kunskaper som skolan framför allt måste förmedla. Det gäller alltså att vara väldigt klar över vad det är i det gamla och beprövade, som verkligen är värdefullt och hur detta kan användas för att ge sammanhang åt det som är nytt.

Ur Digitalis Filosofi

Om mig

Per Falk heter jag och jag är utvecklingsledare på Barn och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg, samt processledare på Kvasar Makerspace.

Jag jobbar med att skapa fysiska och virtuella miljöer för lärande, kompetensutveckling och fortbildning, det kan vara allt från inkubatorer, workshops och knytkonferenser till digitala lärmiljöer och mobilspel. Men något som alltid måste till är viljan till förändring och att öppna sinnet för lärande, det här gäller alla som valt att agera inom skolans väggar. En vilja att lära sig och att dela med sig.

Jag tror på kunskapsspridande möten och nätverk och därför anordnar jag ofta knytkonferenser som TeachMeet, Edcamp, The Cage eller MOOCen Digitala Skollyftet (#digiskol) samt är facilitator för t ex Stockholms läns Regionala Digitala Agenda eller Framtidens skolbibliotek. Mina idéer om en mer relevant skola för eleverna och öppen lärmiljö utan väggar gjorde att jag vann Nackas innovationspris Nästa Steg.

Makerspace och kreativa verkstäder

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö för skapande. Där kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår.

En av de bärande tankarna bakom makerspace är att erbjuda en miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer – och utveckling av ny praktik. Det kan vara ny design av lärmiljöer, nya angreppssätt på gamla problem eller hur man kan t ex blanda estetiska lärprocesser med nya digitala verktyg.

Men för mig finns det fler vinster och dimensioner med dessa mötesplatser än att bara vara en verkstad för IT-slöjd. Kvasar Makerspace är en demokrativerkstad då vi snickrar kunskaper, färdigheter, förståelse och motivation för att skapa sammanhang och förståelse för samhället via it som material, källkritiskt förhållningssätt till algoritmer och en filosofisk approach till den uppkopplade och nätverkande människan.

Bok:

Antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö, Gleerups. (Dunkels, Elza & Lindgren, Simon (red.) (2014)

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Tidningsartiklar och intervjuer:

Koleriska koltrastar och bananpianon – Vi i Väsby 2015-09-15

Han tog TeachMeet till Sverige – Lärarnas Nyheter 2014-04-16

Lärarrummet – Reportage i UR 2012

Det lärande barnet – Föräldrar och barn 2013-3

Edcamp – en knytkonferens för lärare – Handels och Ekonomi 2-2012

Tio tankar om barn – RadioWOW! 2012-12-16

Europas första Edcamp – Lärarnas Nyheter 2011-10-31

En bur för skolutveckling – Lärarnas Nyheter 2011-10-25

Här är bilder på mig, här är några exempel på föreläsningar och här är mitt CV.