Sundbyberg och Kvasar får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Guldtrappan till Sundbyberg och Kvasar Makerspace

Under 2022 skrev förskolan i Sundbyberg och ‘Leda Digitaliserings’-gruppen ihop sin nominering och presentation av vårt strategiska arbete sedan 2019. Vi beskrev arbetet med digitaliseringen i förskolan, mötesplatsen Kvasar, makerpedagogerna, samarbetet med t ex Stockholms Universitet och SPSM – och ledarskapet i kommunen.

Detta arbete fick sedan presenteras för övriga nominerade i Guldtrappan samt utsedda jurymedlemmar och forskare – och Sundbyberg gick vidare och tilldelades denna kvalitetsutmärkelse.

“Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt, likvärdigt och med innovativ pedagogik – från förskola till vuxenutbildning. Det visar sex skolhuvudmän, olika stora och med olika förutsättningar. Alla med den nationella strategin för digitalisering i skolan som bas. För sitt arbete tilldelas dessa huvudmän nu kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022”

Juryns motivering:

”Inom sektorn för lärande och bildning, har förskolan i Sundbybergs kommun satt likvärdigheten i fokus. Man vinnlägger sig om att verksamheten ska lägga grunden för såväl digital kompetens, källkritiskt förhållningssätt som att förstå den värld, den teknik och digitalisering som barnen möter i vardagen. Man strävar efter att förankra arbetet hos såväl den politiska ledningen som chefer i den praktiska verksamheten. Satsningen på mötesplatsen och kompetenscentret Kvasar Makerspace, knyter forskning på ett naturligt sätt till den dagliga verksamheten och inspirerar förskolor och skolor liksom lärarutbildning.”

Läs mer på Guldtrappan och DiUs hemsida.

Vi är otroligt stolta över det arbete som vi gjort, och som alla verksamma i förskolan dagligen gör med barn och sina kollegor – så det är extra fint att få ett kvitto på att vi är på rätt väg framåt!

Vill du veta mer så kan man kontakta processledaren Per Falk på 0700-876131 eller maila på per.falk @ sundbyberg.se.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet.

Share