Adjunkt på förskollärarutbildningen

Från och med våren 2018 kommer jag att vara adjunkt på kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation på Stockholms Universitet och förskollärarutbildningen. Universitetet och Väsby Makerspace skrev ett samarbetsavtal förra året och nu önskar BUV – Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen utöka samarbetet. Det är inget omfattande uppdrag direkt, ett litet litteraturseminarium bara, men jag får förtroendet att leda det.

Redan förra terminen fick jag möjligheten att bidra med artiklar och litteratur kopplat till min föreläsning Makerkultur – skapande, litteracitet och paradigmskiften. Mycket av vårt fokus hamnade på Keri Facer och hennes tankar i boken Learning Futures (pdf), något som jag endast som hastigast hann gå in på under föreläsningen. Men nu får jag chansen att leda ett litteraturseminarium på temat, för att sedan dyka ned i de praktiska frågorna och skapandet tillsammans med förskollärarstudenterna på Väsby Makerspace.

Som jag skrev tidigare i ett inlägg:

Det här är ju en dröm som går i uppfyllelse. Att få prata om mitt arbete, plattformar och arenor som vi byggt samt pågående projekt ute i verksamheterna för studenter och personal på lärarutbildningen. För mig är det en otroligt skön känsla att få komma tillbaka till Universitetet och göra en ‘verklighetsuppdatering’ tillsammans med studenterna – och trycka på att det här händer just nu i Väsby där vi bygger ett ekosystem för lärande med makerspace som ett nav.

Jag får återkomma till mina övriga planer för 2018 i ett annat blogginlägg, nu skall jag bara stanna upp för en stund, förundras och njuta av vad som händer.

Per Falk föreläser på kursen ”Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation”

Share