Årets innovation – Social Future 2011

Otroligt, magiskt och helt underbart! Vilken underbart kvitto på mina idéer om att skolan är ett ekosystem och att vi har allt att vinna på att involvera eleverna i deras eget lärande. Dessutom i hård konkurrens från Speak-up! en demokrati-app, Amadeusbussen och Översiktsplansambassadörerna (där några av mina elever varit delaktiga).

Det här priset är lika mycket ett kvitto för elever som tar sitt lärande på allvar, och vad ungdomar och skola kan vara när de får fylla den med ett innehåll som känns relevant och engagerande! Stort tack till SI2!

Juryns motivering löd så här:

Det vinnande bidraget är en innovation som innebär att en verksamhet, som har lång tradition av hur den ska bedrivas, kan genomföras på ett helt nytt sätt med stöd av modern teknik. De som verksamheten är till för – Nacka medborgarna – blir de som verkligen producerar material som andra kan lära av oberoende av tid och rum. Innovationen ger stort värde för medborgaren och innebär i mycket hög grad att många involveras i utvecklingen av innovationen. Detta bidrag började med en vision om att vi kan göra det vi alltid gjort på ett annorlunda sätt genom att involvera deltagarna och förankra materialet i dem och andra vetgiriga medborgare. Bidraget har gjort stora framsteg och vi tror att detta kan skalas upp ytterligare, samtidigt som visionen och ursprungliga behovet och passionen behålls. Genom stort engagemang och ny teknik visar innovatören hur skolan kan ses som ett ekosystem och där kunskap och fortbildning inte stannar vid en viss ålder genom att låta elever själva stå för producerandet och innehållet.
Social future, Per Falk, Nacka Gymnasium

Här är samtliga bidrag i galan:

Men det bästa har jag sparat till sist – Social Future-sången! Lyssna när Improvisationsteatern sjunger om mig, SI2 och SocialFuture2011 – och om vikten av att säga ja och att man skall bejaka innovatören i dig!

Share