innovation Archive

Erbjuds skolan enkla lösningar på komplexa problem? Del 5

Med anledning av Skolverkets rapport Grundskolan i internationella kunskapsmätningar – kunskap, skolmiljöer och attityder till lärande, som jag äntligen fick tid att läsa, funderar jag över resultaten och vad de faktiskt säger om skolan och samhället. Först och främst reagerar jag på det faktum att vi upplever en sjunkande läsförmåga samt ser indikationer på sjunkande läslust och […]

Read More…

Digital Education Revolution – en forskningsöversikt

New South Wales i Australien har släppt en forskningsöversikt som stöd för deras 1-1-satsning i regionen. (Tipstack till @hakanfleischer) Rapporten är bara på 20 sidor och väl värd att läsa igenom för alla som är intresserad av fältet skola, pedagogik och teknik, och det finns en hel del litteratur och rapporter som kommer laddas ned och ögnas […]

Read More…

Kommuninkubatorn. Del 4

Äntligen får jag berätta lite mer om ett av våra projekt i Nacka – Kommuninkubatorn. Ett av IT enhetens uppdrag i Nacka kommun är att stödja verksamheterna att ta fram hållbara, tillgängliga kommunikationslösningar både för en och flervägskommunikation med medborgare och mellan kommunen och medborgarna. I vårt sökande efter metoder att göra detta hamnar vi […]

Read More…

Apropå Björklunds upprördhet

Björklund kritiserar ett “flummigt” dokument från Staffanstorps kommun. Dokumentet är ett sammanträdesprotokoll från Barn och Utbildningsnämndens möte i juni 2012. En snabb slagning på nätet visar att Skolverket endast har synpunkter på fritidshemmen i kommunen och inte visionsarbetet i kommunen. Tillbaka till storyn och Skolvärlden.se. Björklund upprörd över “flummigt” dokument Det har riktats skarp kritik […]

Read More…

Skolans sju innovationsregler. Del 3

För de skolor som upplever problem och onödig friktion/födsloångest i sin implementering av 1-till-1 och efterföljande pedagogiska paradigmskiften tror jag kan hitta stöd och hjälp i Phil McKinneys tankar om innovationsarbete.  Vad är en innovation? Någonting helt nytt som får ett genomslag! Här är sju lagar som han formulerat, och som jag putsat lite på för […]

Read More…

Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

För att vägleda och stärka innovationskulturen i organisationen behöver vi ställa några frågor till vår skolledning och våra kollegor. Phil McKinney slår fast att en innovativ organisation existerar i alla branscher, man behöver bara titta på de restauranger som alltid lyckas få tillbaka sina kunder, en innovativ kommunchef med hjärta, eller varför inte det innovativa äldreboendet […]

Read More…

Skolans innovationsmuskel

Vilka verktyg behöver man för att träna upp skolans innovationsmuskel? Phil McKinney har en podcast om innovationskultur där han delger lyssnarna sina erfarenheter kring innovation, miljöer för att stödja innovatörer samt hur man hanterar nejsägare och ledningsgrupper. För mig är denna typ av “utanför skolan” inspiration syre och näring för nästa steg inom skolutveckling, och han […]

Read More…

Årets innovation – Social Future 2011

Otroligt, magiskt och helt underbart! Vilken underbart kvitto på mina idéer om att skolan är ett ekosystem och att vi har allt att vinna på att involvera eleverna i deras eget lärande. Dessutom i hård konkurrens från Speak-up! en demokrati-app, Amadeusbussen och Översiktsplansambassadörerna (där några av mina elever varit delaktiga). Det här priset är lika mycket […]

Read More…