Apropå Björklunds upprördhet

Björklund kritiserar ett ”flummigt” dokument från Staffanstorps kommun. Dokumentet är ett sammanträdesprotokoll från Barn och Utbildningsnämndens möte i juni 2012. En snabb slagning på nätet visar att Skolverket endast har synpunkter på fritidshemmen i kommunen och inte visionsarbetet i kommunen.

Björklund upprörd över ”flummigt” dokument

Tillbaka till storyn och Skolvärlden.se.

Björklund upprörd över ”flummigt” dokument

Det har riktats skarp kritik mot det inriktningsdokument som Staffanstorps kommun har antagit.

– Sånt här flum måste vi rensa ut ur våra skoldokument, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till Skolvärlden.se.

”En skola som är framtiden har inte klasser, lektioner, stadier, elever eller lärare. Den har i stället en oerhört komplex miljö där människor pusslar med sig själva, sina avsikter och sina resurser för att komma ut ur dagen rikare än de kom in.”

”Varje verktyg, hjälpmedel eller symbol som antyder att en viss aktivitet är knuten till en viss plats skulle vara borta. Laborationssalen, boksamlingen, gympasalen och rektorsexpeditionen finns inte kvar. Inte för att det är det bästa sättet att lära ut kemi, träna biceps eller leda verksamheten utan därför att det är det bästa sättet att illustrera och simulera framtiden.”

Jan Björklund

– Jag vet inte om jag blir mest upprörd eller uppgiven. Det är ett av de mest sanslösa dokument jag har läst om skolan, säger han till Skolvärlden.se.

Han fortsätter:
– Allvarligt, det kan ju inte vara människor som har med skolan att göra som har skrivit detta, hoppas jag. Sånt här flum måste vi rensa ut ur våra skoldokument.

Han menar att dokumentet inte bara nedvärderar skolan och kunskapen – utan öven läraryrket.
– Kunskap, lärare, lektion, undervisning är ju centrala begrepp i skolans verksamhet. Att kunniga och utbildade lärare ska undervisa eleverna på lektioner är ju själva kärnan. Att försöka säga att det är oviktigt, då förstår man inte skolan.

Deras text påminner lite om en text som jag klurar på just nu. Den är delvis kopierad från Stefan Pålssons text om Wiki skills:

En wikifierad kommun är en flexibel lärmiljö som ger goda möjligheter till autentiskt, kollaborativt lärande och hjälper till att utveckla viktiga digitala kompetenser, inte minst samarbetsförmåga och kritiskt tänkande. Ambitionen är att använda etablerade och öppna verktyg på nätet, då infrastrukturen redan är på plats vilket kan minska byråkratiska regler och uppmuntra medborgaren att delta.

Nu är frågan vad som är mest upprörande, de som blickar framåt eller de som blickar bakåt? När man ser innovationer som kan komma att ruska om vårt samhälle t ex glasögonen Project Glass, Googles förarlösa bil (som redan godkänts av delstaten Nevada) eller Tupac som hologram känns inte Staffanstorps kommuns vision om en upplösnings av klassrummet eller ifrågasättande av hierarkierna särskilt provocerande. Tvärtom. Den andas vision och tillförsikt. Och ingenstans i dokumentet ser jag att de vill avskaffa läraren eller skolan. Tvärtom. De kanske bara vill avskaffa den traditionella synen på lärandet. Lärare kommer alltid att behövas, det oavsett hur klassrummen ser ut eller titeln på mitt yrke, men vi kanske får omformulera vårt uppdrag för att möta samtiden och lite senare…framtiden.

Hur kan man bli upprörd över en kommun som försöker möta sin samtid? Och vilket av påståendena är mest provocerande för skolsverige egentligen? Visionerna eller bristen på dem?

Share