En prezi om teknik, studier och dialog

Idag introducerade vi på SamMedia vår idé om en gemensam verktygslåda för eleverna och lärarna. Dropbox, Google Docs, WordPress, Prezi och Bambuser är några av verktygen som vi startar med. Dessutom vilka förmågor vi fokuserar på i vårt program. Det blev rätt rörigt när jag skulle instruera 32 elever i hur man bygger inlämningsmappar för alla ämnen och alla lärare i Dropbox men jag tror att vi löste det. Nu ligger den första uppgiften och väntar i deras Svenska-mapp.

Nästa steg blir en bedömningsmatris för eleverna, så att de själva kan sätta omdöme och betyg på sitt lärande. Min ambition är att hitta en lösning där omdömet och lärandet är så sammanflätat att de vid läsårets slut skall kunna sätta sina egna betyg. Cathy N Davidson skrev om sin lösning och sitt system där eleverna fick sätta sina egna betyg i boken Now you see it. Se här: Länk Länk Länk

Dessutom har vi i arbetslaget som mål att dela majoriteten av elevarbetena med varandra och vi kommer dessutom att ge våra elever möjligheten att få sina (några) uppgifter bedömda av lärare i andra ämnen. När förmågor och kriterier från Svenska 1 återfinns i Samhällskunskap och Mediaproduktion så känns det rätt uppfriskande att ge eleverna chansen att bli bedömda på sitt lärande och sina förmågor, oavsett etikett eller kurskod på materialet. Detta tror jag kommer ge mig och eleverna en tydligare bild över deras kunskapsutveckling och vilka steg de bör ta för att utvecklas.

Vi får se hur det blir när verkligheten möter logistiken och administrationen.

——-

Del 1: En prezi om teknik, studier och dialog

Del 2: Disruptiv skola och elevernas bedömarkompetens

Share