Varför ’Open badges’?

Open Badge

Cathy Davidson skriver på HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collaboratory) om hur ’badges’ eller virtuella diplom kan delvis förändra hur vi mäter kunskap och motiveras att erövra den. Enligt Cathy är det många som idag börjar skissa på upplägg och designar  kraven för sin examination med en mix av mål, kunskaper, förmågor och intressen – i enlighet med vad utfärdaren värdesätter för kunskaper.

Badges offer a possibility for more equitable ways of measuring achievement than many current high-cost structures, ranging from traditional higher education to for-profit institutions to various re-certificatioin or retraining programs that are often cost-prohibitive, depend on location, and often come with officially recognized prerequisites (a high school diploma, GED, or college degree).   Badges can also take a variety of personal skills and help you ”create” a career:  I’ve seen this with street artists, self-taught and highly accomplished, who learn web skills and become designers.  Badge systems can help facilitate making assorted and even random-seeming skills (graphic design + programing skills + project management ability) visible as ”careers.”

Jag tror inte att detta öppna kunskaps- och betygssystem kommer omkullkasta all formell utbildning men jag tror att dessa idéer kan injicera ny energi och nya idéer om vad skola är och hur spännande skärningspunkten är mellan det informella och det formella lärandet. Dessutom kan man se hur denna typ av initiativ kan komplettera t ex lärarutbildningen idag med ett sammanhang och dagsfärska kunskaper direkt från klassrummet.

I min värld är fördelarna många med Mozillas Open Badges och distansutbildningar, t ex utbud där man via nätet kan hitta många erbjudanden om fortbildningar och du kan skräddarsy ditt upplägg med förutsättningar som passar dig. Det finns en transparens som lockar mig, där examinationskraven finns kopplad till din ’badge’, helt öppet och publikt. Även diversifiering av  utbildningsaktörer gör att t ex WestreamU/FKDV skulle kunna ge ut sin badge om webbtv eller Anne-Marie Körling utfärda en badge om handledning av lärare.

Skollyftets digitala lärarlyft (en MOOC) för det utvidgade kollegiet är ett sätt för alla intresserade av utbildning och skola att erhålla ett bevis på sina kunskaper, en möjlighet att visa upp sin fortbildning för kollegor och arbetsgivare samt bygga upp en portfölj av förmågor på t ex LinkedIn eller sin blogg. Men inte bara förmågor såsom MIK (Media- och Infomationskunnighet) kring t ex twitter och hashtags, hantverket kring hur man sätter upp en blogg utan även en idé och identitet kring läraryrket. Allt det kan vi hälla ned i en badge, såväl kunskap och mål som en identitet. Just nu har vi arbetsnamnet Det utvidgade kollegiet, det riktiga kursnamnet och twittertaggen kommer efter sommaren.

Det här är anledningen till att jag är så angelägen att testa det här med mina virtuella kollegor, inte bara för att jag själv vill lära mig mer och sprida kunskap till andra utan för att även visa att många lärarna inte bara är digitala – vi kan även leda utvecklingen.

Share