The Cage 2012

Väntan är över och äntligen får vi släppa nyheten om att vi kör The Cage på Skolforum den 29-31 oktober!

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Margaret Mead

Jag kan stolt berätta att Dave Cormier (UPEI – University of Prince Edward Island) kommer till Sverige. Han var en av dem som myntade begreppet MOOC, och en frontfigur inom rhizomatiskt lärande. Filosof, lärare och programledare för ETT – EdTechTalk. Han kommer både föreläsa och vara med på Edcamp.

Dave Cormier – @davecormier

Dessutom kommer Helen Keegan till The Cage (University of Salford – Manchester) för att ge oss sin syn på lärande, läs- och skrivkunnighet för 2000-talet och jag hoppas, en djupdykning i mysteriet med Rufi Franzen.

Helen Keegan – @heloukee

Terese Raymond, geek girl, pedagog och konceptutvecklare, kommer att vara processledare för buren samt moderator för ett rundabordssamtal om teknik, kunskap och genus. Här är en intresseanmälan för buren! 

Terese Raymond – @terejs

Slutligen frågar vi oss om skolsverige är redo för en ny skolminister? Johan Ronnestam får bli vår minister för en dag. Provocerande? Kanske. Men efter hans brandtal om kunskapssyn och färdigheter för att möta samtiden får vi en chans att lyssna på vad som döljer sig bakom retoriken. Han är en av dem som sitter med i rundabordssamtalet med Terese.

Johan Ronnestam – @ronnestam

Fler talare kommer, mer aktiviteter och tillfällen till samtal och diskussion kommer erbjudas. Och allt är gratis och förhoppningsvis webbsänt. Välkomna!

Share