Tillfälligt avbrott

The Road to Tomorrow (and Happy 2009!) by Stuck in Customs, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  The road to Tomorrow by Stuck in Customs 
Från och med den 1/1 – 2013  upphör min tjänst som IKT-pedagog på Nacka gymnasium och jag får en heltidstjänst som lärare. På grund av sämre ekonomi i kommunen och på skolan behöver man effektivisera och dra ned på de löpande kostnaderna för att undvika att avskeda lärare och administrativ personal.

Även om jag förstår ekonomins bistra realitet är det ett tråkigt beslut då jag haft den bästa av alla tjänster, och varit delaktig i så många fantastiska projekt med lika många underbara kollegor och elever.

Ett stort tack för den här tiden, så ses vi under nya former och i nya skepnader till våren!

God Jul och Gott Nytt År!

 

Share