Sverige 3.0 – Skola 3.0

77013_10200197741936840_893471767_n

Deltagarna i Sverige 3.0. Foto Hamid Shokatyan

Med orden ”Behöver dig broder” och rubriken ”Vad gör du den 29:e december?” fick jag en inbjudan av Navid Mordiri den 23:e november. Snabba ryck och ett knepigt datum var mina första intryck men så läste jag inbjudan och eventuella tveksamheter försvann.

Istället för att skapa en motståndsrörelse mot Sverigedemokraterna tror jag på att skapa en förståndsrörelse för det vi tror på. För det Sverige vi vill ha. Sverigedemokraterna säger nej och vill stänga ner gränserna. De vill tillbaka till Sverige 1.0. Idag lever vi vare sig vi vill eller inte i ett slags kompromiss där motsättningarna och klyftorna växer sig större. Det är Sverige 2.0.
Jag vill att vi tittar framåt och uppåt. Vad är Sverige 3.0?

En del av mig lockades självklart av möjligheten att tänka tillsammans med den namnkunniga listan, knyta kontakter och lyssna in deras historier men framför allt ville jag bidra med perspektivet skola till denna förståndsrörelse. Som lärare och skolutvecklare lever jag för en skola, ett samhälle och en värld som andas skollagens paragraf 4:

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

§4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Med de här orden tog jag mig till workshopen och konferenslokalen i Riksdagshuset. Så otroligt passande och högtidligt att hålla mötet i Riksdagshuset, det första Sverige 3.0-mötet på platsen där så många viktiga beslut tas i Sverige. Navid och Kajsa Balkfors skulle handleda oss genom dagen.

Kajsa som är processledare var den i särklass kunnigaste processledare jag träffat. Hon personifierar verkligen Per Lindqvists devis om ödmjuk orubblighet.  Hon inledde med ”Lämna in era egon och ledarinstinkter i garderoben och lita på att jag leder er genom dagen”. Och det gjorde hon med besked.

Inledning och check in

Vi inledde med lite mingel och försökte bekanta oss med varandra, och för min egen del kändes det skönt att en av kändisarna kom fram direkt till mig och sa ”Hej!”. Odramatiskt, genuint och bara sympatiskt och efter det kunde jag släppa kändisskapet och bara fokusera på människan. Skönt. Vi hade några små regler också:
– Fullt fokus på uppgiften och samtalen, alltså fick vi endast använda mobil/dator i pauserna.
– Las Vegas-regeln. ”What happens in Vegas, stays in Vegas!” Inga citat.
– Respektera Kajsas klocka, när hon ringer måste vi avbryta samtalen.

World café

Rundabordssamtal i mindre grupper, t ex När känner jag mig svensk? Hur hanterar media bilden av mångfald? och slutligen Vilka ”osvenska” beteenden är provocerande i Sverige? Genomgående bra diskussioner, där det kändes som om alla lyssnade in, gav varandra tid att utveckla sina tankar och skickade in motfrågor om något behövde förtydligas.
Några diskussioner som jag tar med mig från World Café är följande:
Språket, eller en gemensam plattform för kommunikation, är otroligt viktig för den nationella identiteten. Med språket får man också med en känsla av inflytande och delaktighet, du kan göra dig förstådd, uttrycka dina känslor och bygga ett större nätverk.
Vad är osvenskt och vad är svenskt?
Är det ett problem om någon säger att man inte känner sig särskilt svensk? Behöver man som en medborgare en identitet kopplad till en viss nation?

Lunch

Visionsresa

Efter lunch fick vi meditera och göra en visionsresa till Sverige 2025; hur ser det samhället ut som vi lever i då, hur har vi tagit oss dit, hur lever vi? I en intervju med en journalist får vi beskriva samhället, och sedan reser vi tillbaka till 2012 och våra kroppar för att ta en diskussion i små grupper om hur vi formulerar en vision för Sverige 3.0. Så här lyder vår vision:

Vision

Open space

Klassisk knytkonferens med ”grid” och olika pass. Jag deltog i tre stycken:

1. Innovation

2. Skola 3.0 (min egen)

3. Hur gör vi med hatarna på nätet?

 Middag

Initiative gallery

Nu fick vi gå från ord till handling, uppdraget var att klä en vägg med idéer och initiative för att försöka möta det samhälle vi visionerat om. Alla fick ett vitt ark där vi fick skriva ned vår idé, nästa steg i processen, vad jag behövde hjälp med och i den sista rutan fick gruppen fylla i hur de kunde bistå mig i arbetet.

Här är då min idé om ett skolinitiativ för att matcha ett nytt samhälle – Skola 3.0

Hur får vi en skola som jobbar med mångfald, inflytande och delaktighet? En skola som gör allvar av §4 i skollagen med demokratiska värderingar och ”en livslång lust att lära”? För mig är de digitala verktygen inte bara en viktig kunskap i sig, utan även en katalysator för ett nytt lärandeparadigm. Där eleven kan bli delaktig i sitt eget lärande, och aktivt bidra till samhällsnyttan genom att bygga ut den globala infrastrukturen för kunskap via encyklopedier, karttjänster, fotodatabaser och bloggar. En läsande och lärande människa som källkritiskt får slipa och slipas tror jag också blir en mer reflekterande individ som brottas med sina fördomar.

Initiative Gallery

Per Falks första utkast till Skola 3.0

Nästa steg

Nu gick vi runt läste alla deltagares idéer, och fick möjligheten att bistå med resurser och kompetens för att förverkliga andras projekt. Jag skrev upp mig som kreativt bollplank på ett par projekt och som aktivt stöd för de som ville in i skolan.

Hur går vi vidare och Check out

Vi avslutade dagen, efter 12 timmar i Riksdagshuset, med att samlas i en ring och alla fick en chans att öppet reflektera och prata om intrycken under dagen. Det blev tårar, insikter och erkännanden som jag kommer bära med mig resten av mitt liv. Vi började dagen utan gemensamma band annat än en vision om ett annat Sverige, men i slutet av dagen fanns det något annat där; respekt, förståelse, ödmjukhet och kärlek.

När jag skriver det här är det utifrån min begreppsförståelse och plattform, vit man, 41 år, akademiker. En av de priviligerade.  Men jag fick så många insikter från andra svenskar som inte delar den verkligheten, hudfärg, ålder och kön spelar roll. Och det kan vara faktorer som gör skillnad på om man blir mordhotad eller ej. Pelle=0 – Feminist= ett par i veckan. Vad kan man säga efter man har hört något sådant? Jag hittade inga ord, knöt handen i fickan och svor för mig själv. Idag skulle jag vilja visa mer mod genom att ge henne en kram (om jag fick) och sedan bistå med hjälp.

Stort tack till alla som kom och lärde mig mer om mig själv, om Sveriges framsidor och baksidor och att vi kan ändra riktning om vi bara törs. Stort tack till Navid och Kajsa som hade modet att dra ihop detta fantastiska gäng och bjuda in mig och min elev Jesper till Sverige 3.0. Tack!

Nanna Frank jobbade med illustrationen under hela workshopen.

Vill ni se fler foton från workshopen kan ni gå till Hamids sida – A vision for Sweden 3.0

Skola 3.0

Ett hållbart samhälle jobbar med delaktighet, inflytande och mångfald. Jag utgår från den plattform jag kan – skola och bildning. Jag tänker besöka, kontakta och inleda dialog med samtliga kommuner innan Almedalen 2014, då jag rapporterar utfallet och projektets resultat. Jag tror på en bred förståndsrörelse, så det här blir mitt bidrag till rörelsen.

290 kommuner att kontakta

[scg_html_sverige_maps]

Visa Skola 3.0 på en större karta. När jag skriver det här har jag en inbokad föreläsning på S:ta Birgittas Folkhögskola, så jag tar första steget med dem och så får vi se vad de tycker! En rapport och slides kommer!

 

Share