Kommuninkubatorn. Del 4

Äntligen får jag berätta lite mer om ett av våra projekt i Nacka – Kommuninkubatorn.

Ett av IT enhetens uppdrag i Nacka kommun är att stödja verksamheterna att ta fram hållbara, tillgängliga kommunikationslösningar både för en och flervägskommunikation med medborgare och mellan kommunen och medborgarna. I vårt sökande efter metoder att göra detta hamnar vi delvis i samma frågeställningar som skolorna gör i sitt sökande efter metoder att använda datorer och liknande teknik för att öka kompetensen hos sina elever.

Kommunen ska även enligt en promemoria från Socialdepartementet uppfylla EUs PSI direktiv (http://www.regeringen.se/sb/d/11451/a/132677) och göra alla offentliga handlingar enkelt sökbara och tillgängliga för medborgarna. Denna funktion benämns i dagligt tal som ”öppen data direktivet”. Med tanke på hur informationsteknik och vårt användande av den utvecklas så anser vi att det inte finns EN, framgent gällande lösning på detta utan det behövs en fortlöpande, kreativ och framåtsyftande ”mötesplats” där utförare, brukare och skapare kan mötas och utmana varandra till att hitta de smarta lösningarna.

Vårt förslag är att bygga en liten idékammare ”Inkubator” för att initiera flera mindre men skalbara projekt som tar sikte på EUs nyckelkompetenser. Inkubatorn kommer också att på olika sätt inkludera och fånga upp resultatet av ”Ungt Inflytande 2012” och deras resultat gällande IT i skolan och medborgardialog. Det är inspirerande att se hur många av de tankar som eleverna i projektet har kommit fram till som överensstämmer med EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Det här får bli del 4 i min serie om en innovativ skola och att ett samhälle i förändring kräver en förändringsbenägen skola. Vårt första projekt skulle bli denna workshop med Wikipedia, tyvärr fick informationsavdelningen på kommun förhinder men mina elever är sugna på fler autentiska uppdrag så vi får göra ett nytt försök.

Skolans sju innovationsregler. Del 3

Sex frågor för att stärka skolans innovationsmuskel. Del 2

Skolans innovationsmuskel. Del 1

 

Här kan jag tänka stort och fritt kring samverkan mellan skola, näringsliv och kommun.

Vill ni veta mer så kontakta någon av oss:

Per Falk, lärare 08-718 81 09

Ann Charlotte Nordström, IT-chef, 08-718 87 16

Lars Ekelöw, IT-strateg, 08-718 85 07

 

Projektdirektiv:

[scribd id=114587839 key=key-2ojsl9jl5ovygsxel4vy mode=scroll]

 

 

Share