>Nästa generations lärande…grrrrr

>Kolla in denna glada kille som pratar om skolan och exakt hur underbart det kan vara att gå i skolan! Här verkar det som om IKT har integrerats naturligt i skolmiljön och undervisningen. Men det här är inte framtidens lärande, det här finns på skolorna idag. Det är inte riktigt lika strukturerat bara. Vi borde sluta prata dator och smartboards – utan försöka få till stånd en diskussion om didaktiska verktyg som inspirerar och gammal hederlig pedagogik i ny tappning!

Det här är denna generations lärande, och det är vi som är lärare – det är ju vi som skall kunna detta. Det finns på våra skolor här och nu, så vi måste bara våga lyfta diskussionen!

Share