Digitaliseringskommissionen behöver min hjälp

Häromdagen fick jag en inbjudan från Digitaliseringskommissionen och Loth Hammar.

För ett år sedan antog regeringen It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, ett omfattande strategidokument som spänner över digitaliseringsfrågor inom alla samhällsområden. Ansvarigt statsråd är IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet. I juni 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen, en självständig myndighet/statlig utredning som fram till slutet av 2015 ska arbeta med det it-politiska målet som det beskrivs i den digitala agendan.

Regeringskansliet 

I praktiken betyder det att vi ska engagera organisationer, företag och andra i hela Sverige för att så många som möjligt ska vilja vara med och konkret bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra väldigt mycket!

Digitaliseringskommissionen behöver kloka rådgivare, och vi ska under de kommande åren knyta till oss olika former av arbets-, expert- och referensgrupper. En särskilt viktig expertgrupp – Lilla Kommissionen – ska bestå av åtta unga rådgivare, två från vardera låg-, mellan- och högstadiet, samt gymnasiet. Vi söker alltså nu efter åtta unga personer som är öppna, nyfikna och diskussionsglada, som tycker att it och digitalisering är spännande och roligt, och som vill bidra till att bygga en bättre och mer digitaliserad framtid. Lilla Kommissionen ska verka under hela Digitaliseringskommissionens utredningsperiod, fram till slutet av 2015. Gruppen ska ha en bra balans både åldersmässigt och geografiskt, och naturligtvis bestå av lika många flickor och pojkar.”

Ditt uppdrag som stöd/assistent blir att bistå din unga kommissionär i samband med möten och andra aktiviteter och hjälpa till med förberedelser. En viktig del av Lilla Kommissionens arbete är att delta i Digitaliseringskommissionens kommunikation, framför allt kring frågor som rör utbildning, användbarhet, samhällsutveckling och framtid.

Jag är så stolt. Tänk att jag får vara assistent till en av mina elever, bära väskor, fylla på kaffe och agera bollplank i sakfrågor för en så viktig person i ett så viktigt arbete. I engelskan finns uttrycket defining moment, och det här kan nog vara det ögonblicket som definierar min lärarkarriär, när jag på allvar blir assistent till en av mina elever. Det här är skola för mig, när lärandet får stå i fokus – inte byggnaden, hierarkierna eller betyget.

Det känns som om jag och mina elever har varit redo för det här länge, så det är med glädje och stor förväntan som vi tackar ja till uppdraget.

Share