digitaliseringskommissionen Archive

Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen

  Pressmeddelande från Digitaliseringskommissionen. Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen Vi tror att barn och ungdomar är bra på internet. På vissa sätt är de kanske bättre än vuxna, i det att de inte har lika många och lika hårt inpräglade förutfattade meningar om hur saker kan och bör fungera. I en teknisk […]

Read More…

Digitaliseringskommissionen behöver min hjälp

Häromdagen fick jag en inbjudan från Digitaliseringskommissionen och Loth Hammar. “För ett år sedan antog regeringen It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, ett omfattande strategidokument som spänner över digitaliseringsfrågor inom alla samhällsområden. Ansvarigt statsråd är IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet. I juni 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen, en självständig myndighet/statlig utredning som […]

Read More…