I fokus Archive

Behövs IT-pedagogen i dagens skola?

När jag tänker tillbaka på min tidigare anställning som lärare och IT-pedagog på Nacka gymnasium tror jag att skolledningen anställde mig med en diffus idé om funktionen men med ett tydligt mål om förändring och kompetenshöjning av hela skolan på alla nivåer. Fördelen med en diffus rollbeskrivning är att man ibland kan definiera den själv […]

Read More…

Efter katastrofen – läslogg 2

Johan David Ebert fortsätter med sin efter katastrofen-rapport från samtiden som består av lika delar slagfält som banbrytande innovationer. Han tar upp fem radikala förändringar som skett efter 1995, och vi pratar förändringar som dekonstruerar eller rekonstruerar människan och dess vanor eller på samhällsnivå nedmonterar industrier eller utmanar begrepp som kunskap och kunskapande(?). 1. Youtube – […]

Read More…

The New Media Invasion – läslogg 1

Jag läser The New Media Invasion – Digital Technologies and the World They Unmake av John David Ebert och här kommer en första reflektion av sida 1-20. Något som slår mig i läsningen av Eberts problematiserande bok om vårt medialandskapet och dess effekter på samhället  är omvärldens osäkerhet och ambivalens i tider av enorma omställningar, eller som Blumenberg […]

Read More…

Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen

  Pressmeddelande från Digitaliseringskommissionen. Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen Vi tror att barn och ungdomar är bra på internet. På vissa sätt är de kanske bättre än vuxna, i det att de inte har lika många och lika hårt inpräglade förutfattade meningar om hur saker kan och bör fungera. I en teknisk […]

Read More…

Digitaliseringskommissionen behöver min hjälp

Häromdagen fick jag en inbjudan från Digitaliseringskommissionen och Loth Hammar. “För ett år sedan antog regeringen It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, ett omfattande strategidokument som spänner över digitaliseringsfrågor inom alla samhällsområden. Ansvarigt statsråd är IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet. I juni 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen, en självständig myndighet/statlig utredning som […]

Read More…

Linjärt och distribuerat lärande

Utvecklingen i mitt klassrum går stadigt framåt, och för varje ny grupp jag möter vågar jag bjuda in eleverna ännu lite mer till deras eget lärande och utbildning. En liknelse som jag använt med de flesta av mina elever är att se kursen som en box och ett ramverk, där jag står för ramverket. Min […]

Read More…

Lärarrummet med Per Falk

Håkan Johanson från UR följde mig under två dagar för att dokumentera min vardag och undervisning på Mediaprogrammet. Temat för dagarna var Wikipedia och källkritik, och jag hade lyckats att få med Sophie och Harald från Wikimedia som experthjälp. Här är materialet som vi jobbade med, och här är en reflektion som jag gjorde direkt efter lektionen. […]

Read More…

Multimodala texter och ARGs

Mitt arbete med ARGs eller verklighetsspel har tagit ny fart och jag har engagerat elever som 3D-animatörer, illustratörer och medkreatörer  för att undersöka lärandet och kraften i detta uttryck. Sajten och äventyret Betonghjärta är på gång. Men vad är en ARG egentligen? Jane Mcgonigal beskriver ARG (alternate reality games) som ett interaktivt drama och berättelse […]

Read More…

Zombies, Run! – Om ARG och Rufi Franzen del 2

“Writing has nothing to do with meaning. It has to do with land surveying and cartography, including the mapping of countries yet to come.” Gilles Deleuze Zombies, Run! är ett ruskigt (hahaha!) intressant spel och motionsapp! Zombie-apokalypsen har drabbat världen och du är löpare nr 5 som springer omkring och samlar in föremål till din […]

Read More…

Wikipedia i kunskapssamhället

Tillbaka efter en spännande och utmanande föreläsning/workshop (2,5h) för Regionbiblioteket där jag pratade rhizom, flyktlinjer, kognitivt överskott ‘cognitive surplus‘, informationsfilter och wikipedia. Själv fick jag en del väldigt intressanta synpunkter tillbaka på just liknelsen om rhizom och hur kirskålen (rhizomatisk) breder ut sig i trädgårdar. Den har för vana att tränga undan andra arter (krigsmaskin). Kan det vara […]

Read More…