Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen

Digitaliseringskommissionen

 

Pressmeddelande från Digitaliseringskommissionen.

Armik Khosrovian från Nacka blir it-expert åt regeringen

Vi tror att barn och ungdomar är bra på internet. På vissa sätt är de kanske bättre än vuxna, i det att de inte har lika många och lika hårt inpräglade förutfattade meningar om hur saker kan och bör fungera. I en teknisk miljö där saker ändras hela tiden kan den utgångspunkten vara nog så viktig som erfarenhet och expertkunskaper kring specifika detaljer.

Därför utser Digitaliseringskommissionen i dag åtta kommissionärer, mellan 7 och 18 år, till vår expertgrupp Lilla kommissionen. De är födda och uppvuxna i det digitala och många av dem började använda nätet och it redan i förskoleåldern. Därför är de unikt lämpade att vara våra framtidsexperter, för att hjälpa oss att försöka se och vrida på digitaliseringen med lite mindre skygglappar.

Från årskurs ett på Nacka Gymnasium i Nacka kommer kommissionär Armik Khosrovian där han går Samhällsprogrammet med inriktning Medier och information. ”Jag är väldigt intresserad av IT och har varit det sen jag var liten,” säger Armik, ”Att ha någon sorts dator eller mobiltelefon har alltid funnits i min vardag och jag kan inte se ett liv utan nätet och dess möjligheter för kommunikation och information.” Armik är djupt engagerad i hur IT påverkar skola, samhälle och människan och i framtiden vill han gärna jobba på Google.

Vi på Digitaliseringskommissionen är glada över att Armik vill vara med och ge oss inblickar från en värld där digitaliseringen både är helt självklar och samtidigt kan förvandlas till vad som helst.

För mer information kontakta:
Isobel Hadley-Kamptz
Digitaliseringskommissionen
072-521 29 70
isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se

——————–

Del 1: https://pellepedagog.se/digitaliseringskommissionen-behover-min-hjalp/

Del 2: https://pellepedagog.se/armik-khosrovian-fran-nacka-blir-it-expert-at-regeringen/

Mer information om Lilla kommissionen.

Share