Har du en bra mediadiet? Några iakttagelser från BETT

Det känns som om BETT har lyfts sig något, även om mässan slår rekord i blinkande skärmar och glada barn framför skrivtavlor och Ipads. Mer yta, mer prylar, mer neon, mer övervakning.

Men

De har ordnat en stor mötesplats och föreläsningsyta som heter BETT arena, en stor yta i mitten av mässan för föreläsningar och spontana möten. Det mesta går säkert att hitta på Youtube, men just att titta på dem live och sedan skriva, diskutera och tänka tillsammans gör resan till London så viktig.

BETT Arena

BETT Arena

Den stora behållningen från igår var utan tvekan föreläsningen av Michael Levine, chef för Joan Ganz Cooney Center på Sesame Workshop, och hans föreläsning om ungdomars lärande och mediadiet. Vi lever i en spännande tid där vi är som pionjärer och bryter ny mark, men frågan är hur vi skall vi förhålla oss till dessa landvinningar? När jag hörde Michael så tänker jag på Filosofiska rummets program Den nya tidens legitimitet om modernitet och vårt samhälle som kontigenskultur. Många vägar ligger öppna för oss, och det finns inte alltid tydliga rätt och fel, utan vägskyltarna är målade i en gråskala, och följaktligen kan flera idéer passa in på vår uttolkning av samtiden. Vi har det inte lätt.

Det är en omvälvande tid och vi befinner oss som nomader i en ständig passage av förändring.
Han berättade om deprimerade och bortkopplade barn som konsumerade på tok för mycket media, för mycket skärmtid, och föräldrar som satt i olika hörn i vardagsrummet med varsin enhet. Vad händer med barnen, våra relationer och vårt känsloliv? Enligt studien Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds som Kaiser Family Foundation gjort visar den på att överdriven mediakonsumtion kan leda till emotionellt bortkopplade barn, deprimerade barn och elever som av flera anledningar inte orkar med skolan. Ett oroväckande samhällsfenomen som Sherry Turkle gjort sig känd för med Alone Together.

Samtidigt som vi inte kan dra tillbaka klockan måste vi försöka förhålla oss till dessa nya tekniska landvinningar och de efterföljande förändrade levnadsmönster. Hur gör vi med lärandet i denna miljö, hur gör vi med läs- och skrivkunnigheten, vilken mix av färdigheter och kunskap skall vi lära ut till våra elever, så de får en stabil bas av fakta och bildning att stå på men också en ny uppsättning av färdigheter för att ta sig an en föränderlig samtid? Och hur skall vi förhålla oss till detta som föräldrar, lärare och lärande individer?

Hans fem punkter:

  1. Lärare: Glöm inte relationen till era elever! Ta ett steg tillbaka och fundera på hur relationerna ser ut på din skola; mellan lärare, skolledning, föräldrar och elever.
  2. Familjen är fortfarande viktig. Läraren måste bli en ambassadör för livslångt lärande och starka familjeband.
  3. Läraren måste hänga med i utvecklingen. Vilka färdigheter är viktiga här och nu för eleven, är ”vi” inlästa på dem?
  4. Sociala medier och traditionella medier kan överbrygga hindren mellan hem och skola. Transmediala historier kan vara en väg att gå där lärandet sker sömlöst, inte för att det är skola, utan för att historierna talar till dig och man vill delta och lära sig mer.
  5. Innovation börjar med skol- och lärandedesign. Ta intryck av lyckade skolsatsningar och hjälp varandra vidare.
Michael Levine och 5  things I´ve learned

Michael Levine och 5 things I´ve learned

Han nämnde transmedia fler gånger under föreläsningen, kan det vara så att transmedia är den länk mellan boken (oavsett form), spel (oavsett form) och litteracitet som kan vara en av nycklarna för att vända trenden med mindre läsande och passiv konsumtion?

Share