Anna-Karin Hatt Archive

Digitaliseringskommissionen behöver min hjälp

Häromdagen fick jag en inbjudan från Digitaliseringskommissionen och Loth Hammar. “För ett år sedan antog regeringen It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, ett omfattande strategidokument som spänner över digitaliseringsfrågor inom alla samhällsområden. Ansvarigt statsråd är IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet. I juni 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen, en självständig myndighet/statlig utredning som […]

Read More…

>När Twitter och demokrati fungerar. #merkateder

>Med tanke på #merkateder-debatten är det upplyftande att se att en av våra folkvalda, Anna-Karin Hatt, i alla fall väljer att lyssna in oss vanliga dödliga. Tack! Och till mina elever i SI1, hur resonerar ni kring twitter och sättet som det kan förkorta avståndet mellan personer och kortsluta hierarkier? Häftigt, läskigt, nyttigt, ärligt?

Read More…

Sverige ska vara världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi

Läs IT-ministern Anna-Karin Hatts anförande i riksdagen om hur Sverige skall behålla sin tätposition som IT-land i världen. Den digitala agendan för Sverige kommer att presenteras under nästa år och jag kommer att eftersträva en bred uppslutning både kring processen för att ta fram den, och kring de mål som ska slås fast. För min […]

Read More…