>När Twitter och demokrati fungerar. #merkateder

>Med tanke på #merkateder-debatten är det upplyftande att se att en av våra folkvalda, Anna-Karin Hatt, i alla fall väljer att lyssna in oss vanliga dödliga. Tack!

Och till mina elever i SI1, hur resonerar ni kring twitter och sättet som det kan förkorta avståndet mellan personer och kortsluta hierarkier? Häftigt, läskigt, nyttigt, ärligt?

Share