Facebook i skolan – del 2. Fem enkäter.

 

(En fortsättning på mitt förra inlägg Facebook i skolan – del 1. Läs även Peter Ellwes inlägg om Facebook.)

I samband med att min klass arbetat med Google Docs har vi valt att fördjupa oss i Facebook och lite olika aspekter av denna sociala yta. Anledningen är enkel, det här är dels ungdomar som inte kan tänka sig en värld utan Facebook men också (och lite mer intressant för mig) en ”en-till-en”-klass som har många olika erfarenheter av Facebook. Många i klassen använder den flitigt som en lärplattform, där de delar med sig av tankar, sprider skolrelaterat material samt planerar sitt skolarbete. De har också många funderingar kring vad som kommer hända med Facebook i framtiden, vad är nästa naturliga steg för denna plattform? Slutligen har klassen också erfarit en del tråkigheter, där några elever utsatts för mobbning och många reflekterar inte ens över de frekventa facerapes som sker.

Men engagemanget har varit stort, och varje grupp har samarbetat i Google Docs; alltså skrivit, diskuterat och formulerat en enkät.

Här kommer undersökningarna, bidra gärna med ett klick eller två. Materialet kommer vi senare att bearbeta, diskutera och tillgängliggöra på nätet.

Upphovsrätten på Facebook

Facebook som distraktion

Nätmobbning och Facerapes


Facebook som marknadsplats


Kan lärare och elever vara vänner på Facebook?

Facebook i framtiden

Jag måste säga att jag är sprickfärdig av nyfikenhet, jag är inte själv klar i vart jag står i frågan annat än att jag känner att frågan måste diskuteras och lyftas upp! Och jag hoppas att jag delar den här sökande nyfikenheten med fler!

Vi hörs igen!

ps. tyvärr har inte mycket av undervisningen skett bakom katedern utan mest ute i klassrummet, via små grupper eller i andra lärande miljöer såsom Google Doc och Facebook.

Share