En skola mitt i byn, en skola för alla

Välkommen till Nacka kommuns äventyrsblogg! En plats för kunskapsutbyte och inspiration för att tillsammans samla idéer och kraft till nya innovationer som leder till ännu bättre kommunal service för Nackas medborgare och företag.

Nacka kommun driver en spännande innovationsblogg som heter Nästa steg, där jag precis publicerat min sk. ”stafettpinne”.

Jag har en vision om en öppen skola för alla som är intresserade av lärande, en skola som är lite mer angelägen och transparent. Där vi inte låser in kunskapen och lärandet i klassrummet – utan en öppen skola som är stolt över sitt innehåll och delar med sig av det till intresserade och alla som är i lärande. Men hur går man från en traditionell skola, med ett fyrkantigt schema och portionsförpackad kunskap om 80-minuterspass? Man kan till exempel bjuda in eleverna till kunskapsprocessen och höra med dem vad som är relevant.
Därför sätter jag och klass SI1 ihop en föreläsning den 5 maj för skolan och kommunen. Den kommer kretsa kring temat innovation, nutidskompetenser och framtidens lärande. Jag vill utmana den här modellen av skola vi har idag med att testa idéen om en plats som kan bilda fler än bara eleverna i klassrummet. Så tanken är att bjuda in andra lärare, föräldrar och kommunen – helt enkelt bjuda in dem som är intresserade och i lärande!
Det här kommer vi att filma och webbsända, dels för att nå fler som kan vara intresserade av ämnet men också internt för fortbildning av elever och lärare. Tanken är att elever själva riggar allt och kör webbsändningen från föreläsningen, och vi har Petter Karlsson och SocialVideo Production som står för utbildning och support av webbsändningen.
Föreläsarna är Heidi Harman, entreprenör, grundare av RunALong.se och medgrundare av GeekGirlMeetup och Daniel Brandell, Meme Creator and Catalyst på Logica.

Här är det inte bara innehållet i föreläsningen som är centralt för oss i skolan, utan allt förarbete och planering samt alla reflektioner och resonemang efteråt. Och det är just i en sådan här lärandemiljö som jag vill verka i, en sömlös konstruktion av både skola, samhälle och bibliotek. En öppen miljö för alla människor, i alla åldrar, som är i lärande, där det är självklart att bidra med material och bistå andra med sin kunskap. Och jag hoppas att det här upplägget kommer kunna stå som modell för fler öppna föreläsningar och en öppnare skola.
Spännande va?! Läs på bloggen för att ta del av Nacka kommuns arbete för att sprida nya idéer och uppmuntra till närmare och tätare kontakt med medborgarna! Läs till exempel om deras arbete med en ”demokrati-app”!
Share