Från ord till handling – en modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar

Nästa vecka är jag inbjuden till Center för Skolutveckling i Göteborg och skall prata om vårt makerspace, samarbetet med Stockholms universitet och hur vi jobbar med alla våra huvudmän. Mycket spännande och hedrande! Extra roligt efter att ha deltagit i både Förskoleakademin och Alumnevent, tillsamman med och på Stockholms Universitet, där vi bland annat pratat om detta samarbete.

Från ord till handling – en modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar

Fredagen den 16 november 10:00-12:00 kommer Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, till Center för Skolutveckling. Per inleder med att presentera mötesplatsen Väsby Makerspace; utmaningarna, förändringsprocesserna, lokalerna och samarbetet med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet.     Presentationen följs av workshop och samtal kring Väsbys modell. På vilket sätt organiserar och samverkar vi för att utveckla verksamhet och praktik? Hur möter vi förändringarna i styrdokumenten och digitaliseringsstrategin? Vilka åtgärder krävs och vilka möjligheter ser vi?  

Inbjudna

Ledning tillsammans med verksamhetsutvecklare från förskole- och grundskole- och utbildningsförvaltning samt ansvariga på lärar- och förskollärarprogrammen. Med anledning av det begränsade antalet platser, kan vi behöva göra ett urval, för att säkerställa en så bred representation som möjligt. Anmälan görs till Helen Henriksson.

Share