Demokrati Archive

Konferenser med tema makerspace som demokrativerkstad

Frågorna, nätverkandet och arbetet fortsätter med digitalkompetens för medborgaren. , designen av nya mötesplatser och hur en demokrativerkstad skulle kunna se ut. Under hösten får jag chansen att prata om vårt utvecklingsarbete i Väsby, vikten av att bygga idéslussar i förvaltningen och mellan kontoren samt utmaningen när vi designar platser som inbjuder till ett livslångt […]

Read More…

Makerspace som demokrativerkstad

Behövs nya arbetssätt och visioner? Jag får en del frågor på temat; vad har du för vision med utbildning och bildning i Sverige och Väsby idag? Hur ser du på ett livslångt lärande för samhällets alla aktörer inom digitalisering och digital kompetens? Vilka synergier kan vi som kommun/huvudman/organisation hitta och designa för när vi bygger […]

Read More…

Makerspace som ett ekosystem för lärande

Sedan ett par månader tillbaka har vi inom ramen för Upplands Väsbys skolutvecklingsprojekt Ett Lärande Väsby upprättat ett kommunövergripande makerspace, ett pilotprojekt som bara på ett par månader blivit mycket uppskattat och som nu förlängs hela 2017. Vi fick chansen att bygga upp verksamheten på en tom förskoleavdelning i Ekebo, 131 kvm fördelat på tre […]

Read More…

Gästinlägg från ett rhizomatiskt klassrum

Vår första lektion med rhizomatiskt lärande där Per lät oss ta kontrollen över  klassrummet och planeringen. Tanken med lektionen var att vi skulle samla alla de idéer vi tagit fram och börja analysera huruvida det ens var möjligt att genomföra alla gruppers vilda idéer. Instruktionerna från Per var enkla, 3 personer fick varsin penna och […]

Read More…

Vita rosen: Uppsatserna rättas och utvärderingen är klar #vitarosen

Just nu hinner jag inte skriva någon utförligare bloggpost men jag vill skicka iväg utvärderingen av Vita rosen till dem som följt projektet. Vi håller på att läsa igenom uppsatserna nu, samtidigt som vi analyserar svaren inför konferensen Framtidens lärande. Men här är några synpunkter från eleverna som jag reagerade på:  Facebook var ingen solklar succé. Varför? […]

Read More…

>När Twitter och demokrati fungerar. #merkateder

>Med tanke på #merkateder-debatten är det upplyftande att se att en av våra folkvalda, Anna-Karin Hatt, i alla fall väljer att lyssna in oss vanliga dödliga. Tack! Och till mina elever i SI1, hur resonerar ni kring twitter och sättet som det kan förkorta avståndet mellan personer och kortsluta hierarkier? Häftigt, läskigt, nyttigt, ärligt?

Read More…

>Vita Rosen – en bikupa av intryck #vitarosen

>Efter fredagens föreläsning skall vi försöka samla ihop intrycken och se om vi kan hitta några gemensamma trådar att dra i och se så att alla elever är med i projektet! Några elever har redan testat gränserna i vad man får skriva och använt olämpliga foton. Men vi har kontaktat dem direkt och så får […]

Read More…

“Han vill riva upp skolans värdegrund”

‘Vita Rosen’-teamet hade ett nytt planeringsmöte igår där vi återigen brottades med frågor kring säkerhet, kursmål och litteratur. Men vi har kommit så långt att vi bestämt våra olika roller, och att varje lärare skall ha full insyn i respektive elevs ‘facebook-karaktär’. Detta för att motverka och stoppa eventuella brott mot värdegrunden, samt att göra […]

Read More…

Vita Rosen – ett demokratiprojekt

Idag drog vi igång det planeringen av projektet Vita Rosen. Ett projekt och rollspel som skall utspela sig i en ort utanför München. 90 elever skall iklä sig roller som tonåringar i trettiotalets Nazityskland – på Facebook. Just nu mindmappar vi upp projektet, letar material, länkar, litteratur och film. Men tanken är att vi “bygger” […]

Read More…

>Schwarzenegger på Twitter

> Möttes av det här meddelandet när jag loggade på i morse: ————————————————————– Hi, Per (perfal). Gov Schwarzenegger (schwarzenegger) is now following your updates on Twitter. Check out Gov Schwarzenegger’s profile here: http://twitter.com/schwarzenegger Best, Twitter————————————————————– Internet för verkligen människor närmare varandra, och kan öppna upp nya kanaler och man bara vill och är mottaglig för […]

Read More…