”Han vill riva upp skolans värdegrund”

’Vita Rosen’-teamet hade ett nytt planeringsmöte igår där vi återigen brottades med frågor kring säkerhet, kursmål och litteratur. Men vi har kommit så långt att vi bestämt våra olika roller, och att varje lärare skall ha full insyn i respektive elevs ’facebook-karaktär’. Detta för att motverka och stoppa eventuella brott mot värdegrunden, samt att göra diskussionen transparent och öppen för bedömning. Vi skapar 90 tillfälliga karaktärer i Facebook, och tillsammans smyckar vi ut kontot med ett svartvitt porträtt, en familj och en bakgrundshistoria. Men frågan är hur vi får dem att förstå kontexten och miljö, den är ju så fjärran. Plötsligt dyker ett meddelande upp från Lärarnastidning på Twitter:

Riv upp värdegrunden och förbjud andra språk än svenska på rasterna. Vi har träffat SD:s skolpolitiske talesperson. http://bit.ly/9Qebsr

Från deras tidning.

Han säger bland annat så här…(mina markeringar)

Richard Jomshof, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, kallar sig nationalist och tar avstånd från »mångkulturalism«. Han vill stoppa 90 procent av invandringen och ser »en enorm fara med islamiseringen«.
»Jag är rädd för islamiseringen, jag ser den som ett hot mot vårt demokratiska, jämställda och sekulariserade samhälle«, sa han i en tidningsintervju strax före valet.

Vad händer om vi väljer att byta ut de kursiverade orden mot något annat? Någon som vill svara? Han fortsätter…

SD tar avstånd från »mångkulturalism«. Vad skulle det betyda för skolan?

— Det betyder att vi inte ska ha skolor som erbjuder ämnesundervisning på arabiska eller att man på vissa skolor plockar bort fläskkött för att det finns muslimska elever som av religiösa skäl inte äter det.

Är detta ett stort problem i skolan i dag?

— Nej, men vi ser ju redan nu sådana tendenser i delar av vårt land. Och om detta får fortsätta, hur kommer det då att se ut om ytterligare 20—30—50 år?

I era program skriver ni att ni vill »återupprätta en gemensam nationell identitet«. Vilka konsekvenser skulle detta få för skolan?

— Om man bor i Sverige måste man ha en stark förankring i svensk historia, svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar. Skolan måste lära ut att det finns en sorts grundgemenskap som vi alla tillhör.

Ojojoj…det här blir något att bita i för våra elever. Vi flyttar hela skedet tillbaka till tjugo- eller trettiotalets Tyskland och låter eleverna bli vittnen till åsiktsglidningar och mystiska försvinnanden. Vad händer omkring er, vad hände med er kompis familj, vart står ni i detta – är du tyst eller höjer du rösten?

Share