>Min Prezi inför mötet med skolans pedagogiska grupp.