>Framtiden enligt KK-stiftelsen och Horizon

>Stefan Pålsson på KK-stiftelsen presenterar en ny rapport som heter Horizon Report.

http://www.nmc.org/horizon/2007/report


I inlägget presenterar Stefan Pålsson kortfattat rapporten, och pekar ut följande teknikområden som kommer förändra och driva utvecklingen inom undervisning och lärande:
1. Mobiltelefoni – där utvecklingen går mot multimediala enheter som alltmer liknar datorer. Här är iPhone ett tydligt exempel.
2. Datormolnet – blir allt viktigare och innebär en rejäl utmaning för hela det traditionella utbildningssystemet.
3. Geokodning – kan hanteras av allt fler enheter, bland annat mobiler och digitalkameror, och får nya användningsområden. Mer än 100 exempel finns samlade på Delicious.
4. Den personliga webben – det blir allt enklare att skräddarsy informationsflödet efter eget behov och intresse, bland annat med hjälp av RSS och sociala medier som Twitter, Facebook och Flickr.
5. Den semantiska webben – har det talats om länge, men nu tycks den vara på gång. En sex minuter lång video på Youtube förklarar på ett tydligt sätt vad det hela handlar om!
6. Smarta objekt – knyter samman verkligheten och nätet med hjälp av RFID, smartcards och andra tekniska lösningar.
Stefan Pålsson fortsätter:
Den växande globaliseringen, den ökade betydelsen av kollektiv intelligens, samt spridningen av datorspelande och visualiseringverktyg lyfts fram som viktiga trender.   
Horizon Report betonar att de studerande behöver utveckla sin digitala intelligens och få en undervisning som i möjligaste mån tar hänsyn till deras olika förutsättningar och behov. Och det blir allt viktigare att utbildningarna – och lärarna – kan dra nytta av de sociala medierna i undervisningen. Dessutom kommer det att krävas nya sätt att mäta lärandet som tar sin utgångspunkt i själva lärandeprocessen.
KK-stiftelsen stödjer bland annat IT-utvecklingen inom skola och utbildningssektorn och vill bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad om lärande och IT. Som vanligt blir man intresserad av vad som lyfts fram av KK-stiftelsen som ett framtidsområde, och den här rapporten ligger på hårddisken i skrivandets stund. Av presentationen verkar den delvis likna den rapport och de tankar som EU skissat på i sin publikation Lifelong learning programme. Där de formulerat ett antal kompetensområden som elever och medborgare bör besitta, låter stelt och tråkigt kanske, men jag tror att IT-kompetens är inget man skall ta för givet. Utan det är ett begrepp som ständigt är under förändring och borde följaktligen ständigt bevakas och diskuteras i skolan. Därför tycker jag att det är värdefullt med denna typer av rapporter som bevakar detta område och funderar på hur skolan skall förhålla sig till IT och lärande idag och i framtiden.
För mig låter det här som en spännande läsning, och en rolig utmaning att försöka förmedla dessa synsätt och kreativa tankar till mina kollegor och kontakter. Det är oftast i det mötet som roliga uppslag och intressanta lektioner föds – klassisk pedagogik möter ny teknik. Nya idéer om skolan och hur vi skall möta och bemöta våra elever som skall ta över imorgon.
Share