Tom Barrett och 101 lektionstips

Tom Barrett presenterar i sin blogg 101 lektions- och klassrumstips. Mycket av det är för lägre åldrar, men fortfarande inspirerande och lärorikt. Men det roligaste av allt är att delar av materialet är kollaborativt, det byggs på och kollegor från olika delar av världen skickar in förslag eller redigerar direkt i Google Docs. Har du något som du vill bidra med?

Share