Vita Rosen – ett demokratiprojekt

Idag drog vi igång det planeringen av projektet Vita Rosen. Ett projekt och rollspel som skall utspela sig i en ort utanför München. 90 elever skall iklä sig roller som tonåringar i trettiotalets Nazityskland – på Facebook.

Just nu mindmappar vi upp projektet, letar material, länkar, litteratur och film. Men tanken är att vi ”bygger” ett virtuellt gymnasium och låter dem uppleva 30 dagar under 1936. Målet är att eleverna skall få ta ställning till flera olika moraliska dilemman och försöka leva sig in i hur det var att vara ung i Tyskland.

I början kommer de endast känna en mindre krets av personer, sina ”närmaste” vänner. Men allteftersom kommer de, via olika händelser, lära känna fler ungdomar och får en chans att bygga ut sitt nätverk och umgänge. Säg vid fredagsdansen eller i schackklubben, och så lägger man till dem som vänner.
Just nu försöker vi dimensionera det här rätt, och se till att vi håller oss på rätt sida av värdegrunden. Vi vill inte att elever eller föräldrar upplever sig hotade eller att projektet blir opassande, utan att det blir en ’aha-upplevelse’ där man kanske kan se paralleller till dagens samhälle och politiska yttringar.

Så fort vi fått lite mer kött på benen lägger jag upp materialet på ”min sida”. Men jag jag har med mig två otroligt rutinerade svensklärare och så det här har alla förutsättningar för att bli ett riktigt minnesvärt och lärorikt projekt för alla inblandade!

Auf Wiedersehen

Share