Framtidens skolbibliotek – #NGbib

>

”Den ytliga faktainlärningen och informationsredovisningen måste ersättas av en undervisning där förståelse av innehåll och sammanhang spelar en avgörande roll.” Tod Ross

Nu lägger Nacka gymnasium grunden för skolans bibliotekssatsning. Ett stort och ambitiöst projekt som syftar till att medvetandegöra lärare och elever på vikten av källkrititiskt förhållningssätt till information men också på en ny roll som ett skolbibliotek kan ha i en datortät kunskapsmiljö.

Vårt bibliotek skall möta alla elevtyper med en levande och nattöppen kunskapsmiljö som aktivt söker upp elever på deras kunskapsnivå. Vi försöker tänka framtid och en levande informationsorganism när vi ser olika typer av tankningsstationer för elever och lärare, en miljö som bla. är rustad för vår skolas fortsatta utbyggnad av laptops. Därför måste biblioteket spegla utveckling och möta med lokaler som har såväl pekskärmar som läshörnor, en mix av mediestationer och lugna vrår. Biblioteket måste kunna rymma såväl tysta läsesalonger med grupprum och ytor för workshops och retorik.

För min egen del har jag tagit intryck av vad Jonas Hällebrand berättade en gång. Han såg att han hade en självklar plats i biblioteket. Självklart skall jag finnas där som resurs för såväl lärare som elever. Dels att fånga upp frågor kring nätresurser och olika program, men även som vuxen för att diskutera angelägna tankar om nätkulturer och samtalsklimat. Ett naturligt steg vore att erbjuda fortbildningstillfällen i blandgrupper för både elever och lärare, de har ju bitvis samma behov och frågeställningar. Hur fungerar VoiceThread? Hur skapar man grupper i Facebook? Studieteknik i Google Docs?

Vilka vill ha MVG på grupparbetet – räck upp en hand?

Slutligen ser jag möjligheten att bygga upp två miljöer, dels en MVG-hörna där man som elev kan lära sig om källkritik, jobba med artikeldatabaser och förbereda sig för högskolestudier. Men också en uttalad ambition att involvera biblioteket i det kollaborativa kunskapsprojektet Wikipedia. Att som skola faktiskt gå in och ta tillbaka initiativet i frågan kring källkritik och uppslagsverk. Jag känner för att avliva lite myter kring Wikipedia men också visa på hur olika källor kompletterar varandra och lyfter ens arbete.

Vår WordPress-blogg är snart uppe, där kommer bibliotekarierna Elisabet och Maria vara administratörer. Det kommer vara en yta som är till för hela skolan, såväl elever som lärare kommer kunna nyttja den som läsblogg och verkstad. Här kommer vi varva boktips med stafettläsningar, men också dela med oss av konkreta tips och handledningar hur man genomför de olika projekt vi visar upp.

 

Men vi vill mer, vilka områden har vi glömt?

Otåligt springer vi ikapp framtiden och jag hoppas på er hjälp här. Att skapa framtidens skolbibliotek är ett svettigt jobb, så har ni konkreta tips och tankar kring framtidens skolbibliotek får ni gärna skriva några ord eller tipsa om sajter, så kanske vi kan få en våg av nylanserade skolbibliotek till hösten! Följ gärna vår resa på NINGen eller skicka några uppmuntrande rop till mig på Twitter!

ps. #NGbib är den hashtagg som jag tänkte använda för arbetet med skolbiblioteket på Twitter.

Share