>Lovisa vann DN skolas tematävling

>

I fredags vann Lovisa från Nacka gymnasium DN Skolas tematävling! Så här lyder motiveringen:
Lovisas artikel har ett nyhetsvärde genom att ge ett annorlunda och viktigt perspektiv på klimatdebatten och bidra med en konstruktiv väg framåt utifrån sitt perspektiv. Lovisa bidrar med en skarp analys av hur traditionell media sätter sig över många människor och deras åsikter. Språket i artikeln är tydligt och starkt som hos en professionell journalist. Lovisa för intressanta resonemang om källor i loggboken genom att analysera källor som till exempel bloggar som hon följt vilka genom sin stora läsartrafik gör att de bör tas på allvar, oavsett vad annan källvärdering av dessa medier pekar på.

Det här är att ta ungdomar och deras åsikter på allvar! Så fantastiskt kul, och jag vet att hennes lärare Marketta ständigt söker nya resurser och ingångar för hennes elever att förhålla sig till omvärlden. Ett bra exempel på en lärare som förstått vikten av att utnyttja olika resurser i och utanför nätet, samt på en ambitiös elev som erövrar nya medier.

Jag vill avsluta med ett citat från Lovisas artikel:

I takt med de svenska mediernas inskränkta klimatargumentation har nämligen den verkligt tänkvärda klimatdiskussionen kommit att flyttas från det offentliga rummet till bloggosfären.

Jag kan bara hålla med Lovisa, och jag tror att det är likadant i skoldebatten! Vill man veta vad som händer i skolans värld, vilka som försöker driva utvecklingen framåt, läs bloggar eller följ Twitter-strömmarna!

Nu skall jag gå och gratulera en elev och en lärare!

Share