Forskning om makerspace för yngre barn

Häromdagen presenterade professor Jackie Marsh (University of Sheffield) sin forskning under rubriken Makerspaces in the early years: Opportunities (and challenges) for developing characteristics of effective learning. Hon blev inbjuden av Göteborgs Universitet för att redogöra för forskningsprojektet MakEY som kör fram till sommaren 2019.

Föreläsningen

https://www.youtube.com/watch?v=eGZeW4fSraw&feature=youtu.be

Professor Jackie Marsh från universitetet i Sheffield

In this presentation, Jackie will draw on research conducted as part of an EU-funded project, ’Makerspaces in the early years’ (MakEY), which aims to explore the potential value that makerspaces can have for children’s digital literacies and creativity, in addition to their contribution to STEM education. At the University of Sheffield, they have undertaken research on makerspaces in early years settings and schools, libraries and a community centre. The presentation will draw on data from a number of these projects in order to explore the ways in which engagement in makerspaces can develop the ’Characteristics of Effective Learning’ (CoEL) which are embedded in England’s early years curriculum. CoEL includes skills and dispositions across three areas – playing and exploring, active learning and creating and thinking critically. It is argued that makerspaces can provide valuable opportunities to foster CoEL, but that there are also a number of challenges to this work, which include practitioners’ subject knowledge and confidence, and institutional barriers to such provision. The implications of this analysis for policy and practice will be explored.

Det är ett stort konsortium av partners, i flera länder, som medverkar i forskningsprojektet. Där tyvärr Sverige saknas på medverkandelistan.

Men det är riktigt intressant att se hur många av uppläggen i forskningsprojektet som faktiskt liknar det som vi arbetar med på Väsby makerspace. Det är tankar om makerlitteracitet, design av workshops och verktyg som vi, pedagogerna och barnen uppskattar.

Dessutom går hon lite snabbt in på vilka avvägningar man ställs inför när man skall designa ett makerspace. Det är avvägningar mellan en formell och informell yta samt permanent och mobil lösning. Det här är ju något som jag har klurat en hel del på, och även får en del frågor om. Men som Jackie själv säger vid något tillfälle, att hon hade önskat att de haft en permanent yta vid ett av workshopmomenten. Då skulle barnen haft möjlighet att besöka och närmare uppleva processen än enbart få en färdig produkt i handen. Det hade gjort deras lärande mindre abstrakt.

De har delat upp sina observationer och design av aktiviteter i ett ramverk i med fyra grupper, fyra förmågor:

  • Playing and exploring
  • Active learning
  • Critical thinking
  • Creativity and Design

Nedan är de frågor som pedagogerna och workshopledarna jobbar med och har som ett raster för ögonen när de designar aktiviteter och iakttar barnens lärande.

Några reflektioner från en partner i San Francisco Bay Area

Det är hög igenkänningsfaktor under föreläsningen på sånt som vi själva tänk och prövat med verksamheterna i Väsby samt diskuterat med forskare i Sverige. Det här blir ännu en klangbotten till Mitchel Resnicks bokLifelong Kindergarten.

Något som jag helt nytt för mig och en riktig ögonöppnare var Jackie Marsh avslut med Bourdieus tankar om kapital och habitus – det är verkligen en mycket intressant ingång till vilka som har möjligheter och agens att ta för sig av teknik och att skapa med IT samt ser möjligheter med makerspace.

Jag kan tycka att det här är ett otroligt viktigt och relevant bidrag till diskussionen om digitala verktyg i förskolan än just den med skärmtid och ipads på avdelningen. Samma tankar är applicerbara på barnen – hur får alla samma möjligheter att skapa och förstå den värld som vi växer upp i?

Tack Göteborgs Universitet för att ni bjöd in Jackie Marsh och filmade föreläsningen!

Share