Projects, Passion, Peers & Play

Del 1: De tre dimensionerna i lärlabb och makerspaces
Del 2: Projects, Passion, Peers & Play

Läsningen av Lifelong Kindergarten fortsätter, och jag har nu det sista kapitlet kvar, ”Creative Society” – och idéerna fullkomligt poppar som popcorn i huvudet.

Det är intressant och roligt för någon som mig att få ta del av så många års erfarenhet som Mitchel Resnick och hans Lifelong Kindergarten-group har av design, byggnation, projekt, forskning och problem i skärningspunkten mellan:

  • formellt- och informellt lärande
  • skola, labb och makerspaces
  • lek och kreativitet

Det är ju i detta spänningsfält som jag jobbat i sedan flera år tillbaka i Väsby, men även där jag placerat mitt egna lärande i olika former av informella grupper, tankesmedjor eller andra projekt.

Några trådar som jag sammanfogat i mitt eget huvud är:

  • Fortsätt undersöka lekens roll och kraft
  • Design och designtänkande i förhållande till idéer om frihet och struktur
  • Sammanfoga alla källor kring kreativitet och principer för kreativt arbete till ett manifest.
  • Ett ontologiskt raster över makerspace (+scratch och lego). Resnick är inne på just denna dimension i sina labb/workshops för att uppmuntra barn och vuxna att gör oväntade saker med material – vilket kan leda till något nytt och spännande.

Mindmap 1
Mindmap 2
Mindmap 3

Jag noterade precis att MIT Media Lab och Mitchel Resnick har byggt en lärmodul med ’Learning Creative Learning’ som bygger på Lifelong Kindergarten. Kan vara värd att kolla upp…

Share