Från ord till handling på SETT-mässan 2019

– En modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar i form av artificiell intelligens, automatisering med digitala assistenter i våra hem samt digitala klyftor där vissa grupper saknar digital kompetens och förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande på nätet.

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, presenterar deras mötesplats för digital kompetens och IT-slöjd – Väsby Makerspace. Han kommer att presentera utmaningarna, förändringsprocesserna, lokalerna och samarbetet med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Frågor som föreläsningen kommer att beröra är t ex på vilket sätt organiserar och samverkar vi för att utveckla verksamhet och praktik? Hur möter vi förändringarna i styrdokumenten och digitaliseringsstrategin? Vilka åtgärder krävs och vilka möjligheter ser vi?


https://settdagarna.se/events/fran-ord-till-handling/

[slideshare id=140364769&doc=settordhandling-190410194731]

Share