skolbibliotek Archive

QR-koder, Bambuser och frågesport på biblioteket!

Nu har vi haft vårt första planeringsmöte om hur vi får in digitala resurser i det tryckta beståndet och hur vi kan flytta biblioteket som idé ut i skolans korridorer, in i klassrummen och ut på campusområdet. Delvis byggde vi vidare på mina gamla experiment med kopplingen QR, SCVNGR och Bambuser men det jag uppskattar […]

Read More…

Anpassa er eller dö! #skolbiblioteken #skolforum #minecraft

Jag ÄLSKAR verkligen mitt skolbibliotek och mina skolbibliotekarier Elisabet och Mia, de har verkligen en uppsökande verksamhet där de letar upp elever och lärare i lärande och erbjuder sin unika kompetens inom informationssökning, källkritikens didaktik, och med en känsla för litteratur och fakta. De har lyckats vända trenden på vårt bibliotek från att ha levt en sakta […]

Read More…

Framtidens skolbibliotek – #NGbib

> “Den ytliga faktainlärningen och informationsredovisningen måste ersättas av en undervisning där förståelse av innehåll och sammanhang spelar en avgörande roll.” Tod Ross Nu lägger Nacka gymnasium grunden för skolans bibliotekssatsning. Ett stort och ambitiöst projekt som syftar till att medvetandegöra lärare och elever på vikten av källkrititiskt förhållningssätt till information men också på en […]

Read More…