Anpassa er eller dö! #skolbiblioteken #skolforum #minecraft

Jag ÄLSKAR verkligen mitt skolbibliotek och mina skolbibliotekarier Elisabet och Mia, de har verkligen en uppsökande verksamhet där de letar upp elever och lärare i lärande och erbjuder sin unika kompetens inom informationssökning, källkritikens didaktik, och med en känsla för litteratur och fakta.

De har lyckats vända trenden på vårt bibliotek från att ha levt en sakta tynande existens till en bubblande gryta av kreativitet, högljudda diskussioner, tyst läsning med källkritiska övningar framför smartboarden. Lärarna kommer nu springande till dem för att boka in klassrumsbesök tidigt på terminen, och de har lyckats med det här genom att anpassa sig till den verklighet som eleverna, lärarna och skolan lever i idag!

Här är spelet Minecraft och jag kan se många intressant kopplingar till skolan och kursplanerna i teknik, matematik, form, bild och självklart en dynamisk lärmiljö som skolbiblioteket! Jag ser framför mig att eleverna får olika uppdrag att lösa kanske arkitektoniska problem, eller efterlikna kända byggnader eller lösa tekniska eller fysiska uppgifter såsom att bygga system eller olika apparater. Hur ställer sig skolan och biblioteket till det här, om jag startar upp ett projekt med vetgiriga elever? Hur kan biblioteket hjälpa mig här?

Här är ett klipp med min son och hans kompis som pratar om spelet och varför de spelar. Något som jag lärde min från ”intervjun” är att de inte räds de öppna och ett spel utan mål utan att de triggas av utmaningen.
Jag sitter med Therese Raymond just nu och diskuterar ett metodmaterial som en tydlig brygga från idéplanet till läroplanen för att hjälpa lärarna, bibliotekarierna och eleverna in i projektet. Vi ser att vi kan skapa och kanalisera mycket kreativitet och energi via spelet och plattformen, och med hjälp av olika kompetenser som lärare, bibliotekarier och andra specialister kan vi mäta och bocka av lärprocesserna och kunskapserövringarna i flera olika projekt.

Så här tänker vi…

  1. Vi presenterar problemet, vi ställer de FETA FRÅGORNA kring uppgiften och området för att synligöra lärandet och dess koppling till ämnet och kursplanen.
    • Vilka ämnen/kursmål kan eleverna se att de kommer använda i arbetet?
  2. Vi skissar idéerna med hjälp av penna, papper, post-its, whiteboards, dator.
    • Vad skall vi göra? Hur löser vi uppgifterna? Vilka är utmaningarna och farorna?
    • Vilka blir våra mål? (här har läraren kursmålen i ryggen och läser av dem vartefter
  3. Eleverna tillsammans med bibliotekarierna söker och analyserar ritningar, skisser, formler och modeller för att inventera kunskaper och hitta material inför projektet.
  4. Vi släpper lös eleverna på en egen Minecraft-server, kanske fördelade på olika grupper med olika roller och med olika mål.
Kopplingen till biblioteken och deras kompetens behövs här, dels som en ämnesneutral part för att köra ämnesintegrerade projekt men också för att kompetens och kunskapen inte skall låsas in i spelet utan dokumenteras och examineras på olika öppna ytor såsom bloggar och wikis. Vilka källor fungerar här, vilket material skall vi använda?
Cilla Dalén utmanade besökarna med ett citat
Jag avslutar med den fråga som Cilla Dalén hade på sin tröja:

”Det är bra … haha … det är bra för er att ha tråkigt.”
Och så stoppar hon Jesus-barnet i en sko-kartong.

Rätt svar vinner en lunch med mig och Cecilia Bengtsson och ett samtal om skol- och biblioteksutveckling!

Share