minecraft Archive

Minecraft

Min son och hans polare har nu skissat lite på vårens Minecraftprojekt, den klassgemensamma byn. Jag har även hört med lärarna på skolan om de kan tänka sig att ge min son arbetsuppgifter kopplade till Minecraft och projektet, något som de nappade på. Jag tror att han kommer få redogöra för projektet på svenska och […]

Read More…

Minecraft i skolan – frågor och ett videoklipp #minecraft

Hur fungerar det här med spel och spelmekanismer i skolan egentligen? Är det möjligt att hitta entusiasm och ingångar för ämnen du annars inte brinner för? Kan man hitta metoder för inlärning i och utanför spelplattformen och ett kvalitativt förhållningssätt till spel i skolan för att undvika ytinlärning, elevfrieri och än mer distraktion i en […]

Read More…

Anpassa er eller dö! #skolbiblioteken #skolforum #minecraft

Jag ÄLSKAR verkligen mitt skolbibliotek och mina skolbibliotekarier Elisabet och Mia, de har verkligen en uppsökande verksamhet där de letar upp elever och lärare i lärande och erbjuder sin unika kompetens inom informationssökning, källkritikens didaktik, och med en känsla för litteratur och fakta. De har lyckats vända trenden på vårt bibliotek från att ha levt en sakta […]

Read More…