Minecraft

Min son och hans polare har nu skissat lite på vårens Minecraftprojekt, den klassgemensamma byn. Jag har även hört med lärarna på skolan om de kan tänka sig att ge min son arbetsuppgifter kopplade till Minecraft och projektet, något som de nappade på. Jag tror att han kommer få redogöra för projektet på svenska och även visa upp den wikisida om Obsidian som han zoomade in på.

Nedan ser ni två skisser på byn och det hus där kollektivet skall bo. De har redan delat in sig i olika roller med olika uppgifter, såsom jägare, vakt, smed och kock. Edvin har redan en plan för vilka material som behövs för att bygga trevåningshuset.

Skiss 1

 

Edvin har visat och berättat hur en akvedukt fungerar, något som han även snappade upp från Civilization, och även om jag är lite osäker på exakt hur mekanik och teknik fungerar i Minecraft skall de försöka bygga en av vattenkraft driven väderkvarn. Notera ”fallhöjdsberäkningen”.
Skiss 2

Share