Stockholmsregionens framtid

I förra veckan blev jag inbjuden att omvärldsspana för KSLs IT-forum (Kommunförbundet Stockholms län)  samt bistå med tankar kring hur Mozilla Open Badge, Maker-rörelsen och Wikipedia Zero förändrar skolan och samhället. För mig skapar denna typ av initiativ spännande glidningar i begreppet lärande individ, lärresurs och lärmiljö och ger nya möjligheter att iscensätta lärande på nya arenor – där man bidrar till världens globala informationsinfrastruktur utan att belasta skolans eller kommunens budget.

Hur skapar vi en skola som känns relevant, dit man går för att man vill utvecklas?

Hur skapar vi möjligheter för våra lärare att iscensätta detta? Vad krävs på skoledar- och förvaltningsnivå för att lyckas med detta? Vi har äntligen verktygen som vi längtat efter, så hur tar vi nästa steg och i vilken riktning? Flera skolledare har den senaste tiden hört av sig med en önskan om processledning och hjälp med att utforska ”nästa steg”. Min rekommendation för de skolor och kommuner som jag jobbar med, samt för IT-forum i förra veckan är jobba långsiktigt och strategiskt med mötesytor för kunskapsspridning. Frågor kring professionellt lärande och nästa steg? Tänk TeachMeets och Edcamps! Tänk Timperley!

Satsa på knykonferenser! Skapa möjligheter och arenor för organiserade pedagogiska samtal – och jag är övertygad om vi får till en förändring.

[slideshare id=32842332&doc=pf140326ksl-140328030627-phpapp01&type=d]

ps. i min presentation pekade jag på slutsatserna från NSW och deras litteraturgenomgång och tankar kring 1-till-1 från 2010, de har en ny litteraturöversikt inför deras satsning på BYOD.(pdf)

Efter mig presenterade Ann Hellenius och P-M Andersson från Stockholm Stad planerna och upplägget kring deras nya skolplattform. En intressant insyn i utvecklingsarbetet, och min upplevelse efter den korta presentationen var positivt. Jag har varit skeptisk till idén med ett jättesystem men efter presentation så känner jag mig försiktigt positiv. Inget är förstås klart, men min upplevelse var att projektledarna visade på en förståelse för samtiden, med ett plattforms- och kanaloberoende, och ett tydligt fokus på att frigöra tid för lärarna. Bra bra bra! Jag hoppas de delar med sig av presentationen! Men det som fick mig att haja till var den nya vision för skolan som de arbetet fram och som de släpper om några månader – den är värd att bevaka!

Efter Stockholms Stad skred Johanna Karlén fram och körde en presentation om SKLs verktyg LIKA. Ett verktyg där man som skola eller kommun jobba med en självskattning och sedan dra ut en handlingsplan för digitaliseringen av skolan. Detta verktyg kan komma att spela en avgörande roll för skolor och förvaltningar i såväl visionsarbete som förståelse för digitaliseringens möjligheter.

LIKA är ett verktyg vars mål är att underlätta arbetet med digitaliseringen på skolan. Det är ett arbetsredskap för framför allt rektor, men även för andra inom skolan/kommunen. Under våren 2014 kommer LIKA att pilottestas i flera kommuner från norr till söder och på den här bloggen kan du följa processen, gärna vara delaktig och tycka till.

Share