Cynefin Framework som en modell för skola och lärande

Jag och Henrik Widaeus undersöker just nu en modell för lärande som heter Cynefin, en modell som används inom data- och systemvetenskap för att förstå och hantera komplexa skeenden och utforma strategier därefter. Dave Cormier är som vanligt ett steg före, men han vill placera modellen som ett tolkningsfilter ovanför det rhizomatiska klassrummet eller som en bollplanksmodell för att förstå och förtydliga olika habitat och positioner vi kan ta i ett klassrum. Till skillnad från andra modeller kan denna vara lite mer tillåtande, och faktiskt rymma såväl färgkritor och läsplattor som rollspel och katederundervisning.

Cynefin Framework från Wikipedia CC-BY

Dave Snowden förklarare Cynefin på Youtube

Fler delar i serien:

Min sammanfattning av svenska diskussioner om Deleuze i skolan

Elevrapport från mitt klassrum

Wikipedia som ett rhizomatiskt nätverk

Hur ser mitt rhizomatiska nätverk ut

Lista på andra inlägg:

På Tusenpekpinnar: Deleuze and complexity science in second language acquisition

Björn – om skola och ubildning: Dags för Deleuze i skolan? och Nomaden

Share