Gästinlägg från ett rhizomatiskt klassrum

Vår första lektion med rhizomatiskt lärande där Per lät oss ta kontrollen över  klassrummet och planeringen. Tanken med lektionen var att vi skulle samla alla de idéer vi tagit fram och börja analysera huruvida det ens var möjligt att genomföra alla gruppers vilda idéer. Instruktionerna från Per var enkla, 3 personer fick varsin penna och hade tillgång till tre olika högar med papper. Dessa tre högar var: våra idéer, betygskriterier och mål samt olika begrepp vi tagit upp så här långt under kursen.

Att äga sina kriterier

De tre personerna som gavs uppgiften att anteckna besluten på tavlan såg till en början väldigt ensamma ut runt deras bord i mitten av klassrummet men det tog inte lång tid förens hela klassen hade samlats kring bordet och bollade idéer. I min roll som observatör och ansvarig för bambuser-sändningen så kunde jag gå runt och känna in stämningen och lyssna in olika elever. Fördelarna som togs upp var att det är kul att vara med och påverka kursupplägget för då föds ett intresse som de känner kommer lyfta arbetsinsatsen. Jag pratade med en av de tre som hade klippt ut alla betygskriterier och sa han en sak som jag också har tänkt på. Det var att betygskriterierna är viktiga att ha med i bakgrunden så vi vet vad vi jobbar mot. Det är väldigt viktigt när vi har fått möjligheten att välja fritt vad vi vill göra att vi kan koppla det mot betygskriterierna och målen, det blir lätt roligt med en TV-show men det som är utmaningen för oss elever och Per är att koppla det till kursplanen som är ramverket för kursen. Så vi diskuterade lite olika sätt att kunna examinera och möjluigheter att uppfylla dem, i den diskussionen hade vi behövt en lektion till för att kunna få allt klart. Jag satt och tänkte på ett system där läraren kan ha någon form av mall som översikt för varje moment med vilka olika kriterier som är möjliga att nå under T.ex. debatt eller vilka kriterier som går att uppnå med en krönika. Översikten gör det lättare för oss elever och det reder ut en del frågetecken kring upplägget.

När Per ville att lektionen skulle filmas var jag först fram och ville ta surfplattan, Per välkomnade mig men betonade även ansvaret jag fick då denna sändning kommer ses av X-antal personer. Det jag ville var att ge alla tittare en så bra bild av vad som hände i vårt rhizomatiska klassrum, allt från de elever som valde att ta taktpinnen utan att de blev tilldelade den till de elever som väntade på instruktioner innan de agerade. Jag tycker att jag lyckades förmedla dessa olika sidor och hann även med att låta Per komma med kommentarer om aktiviteten i klassrummet.

Summerar vi den nya formen av planering så kan man säga att vi står närmare att kicka igång våra projekt nu än innan lektionen. Det hade vi även gjort om Per satt en planering men nu fick alla 18 närvarande vara med och tycka till. Och det inflytandet vi får ha i planeringen tror jag kan bidra till en större vilja att arbeta hårt för att lyckas. Även om det skulle vara svårt att såga upplägget när jag kom fram med en kamera i ansiktet så tycker jag att alla svar jag fick var underbyggda med tankar och resonemang och det var inga: ”allt är jättebra svar”. Jag som haft mina klasskamrater i tre år är även imponerad av hur vissa elever som inte brukar ta plats tar chansen när och tycker till, när de vet att de kan påverka.

Länk till lektionen: http://t.co/e5cHtfG2

 

Gästskribent,

Axel Onnermark

 

(Jag passade på att låta en elev ge lite gensvar på texten samt analysera texten efter avsändare, mottagare och kanal. Alla viktiga förmågor i livet men också kriterier i Svenska C-kursen. /Pelle )   

[scribd id=80643938 key=key-19i9zvcbedle72l1fxmh mode=list]

Share