Ersätt inte, lägg till

Saxat från Facebook-gruppen Spelifierat lärande:  https://www.facebook.com/groups/spelar/

Med anledning av Sollentunas beslut om att ersätta alla skolböcker med läsplattor, och Björklunds svar i dagens DN, tycker jag att det mest intressanta är den polariserade debatten. Även om jag förespråkar ett aktivt arbete och medvetandegörande av Matteuseffekten undrar jag över nyttan med denna typ av beslut.

Läsplattan ersätter skolboken

Det är självklart viktigt att introducera digitala verktyg tidigt, min 1,5-åring rattar läsplattan riktigt bra, men är det inte så att vi har olika verktyg för olika saker? I dagens skola har vi lika stora problem med distraktioner, borde vi inte t ex lära dem att kunna fokusera på en uppgift i taget, läsa klart en bok, skriva en uppsats utan behovet att reagera på minsta impuls, notis, sms etc. Så varför ersätta, och inte lägga till? Vilka är motiven?

Tror vi på allvar att inlärningskurvan för läsplattor är särskilt hög så att det här är ett stort problem? Är läsplattan en bra plattform för fokuserat läsande av en roman? Mina erfarenheter säger nej, jag tycker plattformen talar emot det, mitt eget användarmönster talar emot det, hela Apples/Samsungs tankar om ekosystem och konsumtion tycker jag talar emot det.

Så vad tror vi våra studenter vinner på detta beslut, för det är ju dem vi arbetar för?

Jan Björklund svarar i DN med rubriken Skolministern sågar projektet med surfplatta:

Jan Björklund hänvisar också till läroplanen som betonar vikten av att läsa böcker.

– Böckerna har en självklar plats i skolan och nationella prov skrivs för hand. Jag förutsätter att de inte helt fullföljer det de säger, då är det Skolinspektionen som får ingripa.

– Eleverna behöver lära sig att läsa långa texter och böcker. Det är ett problem att yngre generationer läser mindre och kortare texter. De lär sig ett slags sms-språk och det kommer att tunna ut det svenska språket.

Skollagen säger så här:

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Skolan måste självklart möta sin samtid och digitaliseras, men jag tror nog att vi har lika stora behov av att lära ut när, var och hur vi filtrerar, reflekterar och kopplar ned för att bli framgångsrika medborgare. Papper och penna kanske inte passar alla elever, men det lär nog inte läsplattan göra heller. Ersätt inte, lägg till.

Share