>Mina utmaningar för detta läsår

>

Så här vid läsårsstart funderar jag alltid på vad mina elever går igenom inför skolstarten. Vad har de för mål med terminen, känner de sig inspirerade/oroliga/förväntansfulla/trötta inför kursen och vad kommer de tycka om mitt kursupplägg?

Jag hoppas att de känner samma sak som jag gör inför ännu ett läsår på Nacka gymnasium, spänd och ivrig. Tänk vilket privilegium vi har när vi dagligen jobbar med kunskap och information, och lär oss massor om världen, om våra elever och om oss själva. Just nu försöker jag ta mig an Anne-Marie Körlings självklara med utmanande tankar om klassrummet och styrdokument. Hon skriver…

En god implementering och uppbyggnad av styrdokumenten i skolans hela arbete.
Att begreppet textrörlighet omsluter alla skolans ämnen.
Att teorierna kring mentalisering diskuteras och medvetandegörs.
Att källkritik integreras i allt och blir en naturlig del av undervisningen.
Att redskapen för lärande är en del av själva lärandet.
Att lärarrollen förnyas och yrkesförstärks.
Att elevens roll tydliggörs och att elevens lärande rätt och utveckling sätts i första rummet.
Att klassrummen utvecklas till pedagogiska rum där utmaningen vilar i rummet.
Att vi tror på vårt innehåll och är ställföreträdande hopp om det framtida.
Att lärandet här och nu är en del av lärarens utbildningsuppdrag för morgondagen!

Underbara ord! Nu gäller det bara att sammanfoga idéerna om klassrummet och styrdokumenten med de projekt som jag skissat på…

– Adoptera en författare på Wikipedia
– Poesi och fotosafari i Nacka
– Omforma Nacka gymnasiums media- och journalistikinriktning
– Ännu en exkursion i Nacka…med kameror, GPSer, GMaps, Wikipedia och Panoramio!
– Att skriva en novell med Twitter
– Retorik, retorik, retorik
– Tema ”Vita Rosen” – ett rollspel och litteraturprojekt på Facebook.
– Utbyggnad av biblioteket och vår biblioteksblogg!
– Fortsätta med skolans infrastruktur med MOS SkolportalN, mobiler och en koppling till biblioteket. Vem vet, kanske en djupdykning ned i App-inventor?
– Instruktionsvideos för personalen
– Min kollega skall skriva ett läromedel om torskfiske, hur sprider vi det?
– Övergödningsstudie med Baltic Sea 2020
TeachMeet på Skolforum den 2:a november
– Försöka sprida idén med TeachMeet i Sverige

Är ni intresserade av något, eller sugen på att hoppa med så är det bara att höra av sig – som vanligt!

(Foto från Compfight och Arslan)

Share