läsplatta Archive

Ersätt inte, lägg till

Saxat från Facebook-gruppen Spelifierat lärande:  https://www.facebook.com/groups/spelar/ Med anledning av Sollentunas beslut om att ersätta alla skolböcker med läsplattor, och Björklunds svar i dagens DN, tycker jag att det mest intressanta är den polariserade debatten. Även om jag förespråkar ett aktivt arbete och medvetandegörande av Matteuseffekten undrar jag över nyttan med denna typ av beslut. Det […]

Read More…

Tre aha-perspektiv på läsplattan #future [uppdaterad]

“I’ve seen the future, and it works”. Lincoln Steffens Här är tre perspektiv på läsplattan – Nelson, Coupland och Alice. The Future of the Book. from IDEO on Vimeo. Det är företaget IDEO som tagit fram förslagen, och det är kanske första gången som jag riktigt kan se nyttan med en läsplatta. Att läsa tillsammans med andra […]

Read More…